ZBIORY / KSIĄŻKI

Książki podzielone są na działy i poddziały według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej - dotyczy to również księgozbioru podręcznego. W obrębie działów zastosowano układ alfabetyczny według haseł autorskich lub tytułowych. Literatura piękna jest ułożona według gatunków: poezja, dramat, proza, a powieści i opowiadania dodatkowo podzielono tematycznie na obyczajowe, historyczne, przygodowe. Osobny dział stanowią lektury do języka polskiego - pomaga to szybko wyszukać potrzebną pozycję na półce.

 ZBIORY / CZASOPISMA

Czasopisma 
W roku 2014/2015 prenumerujemy 3 czasopisma;

Auto, motor i sport

Biblioteka w Szkole

Viktor Gimnazjalista                                                                                                                         

Dostępne są również archiwalne numery. Są to głównie czasopisma fachowe i popularnonaukowe dla uczniów, oraz wybrane czasopisma pedagogiczne. A oto alfabetyczny wykaz czasopism;
Auto, motor i sport
Aura
Biblioteka w Szkole
Biblioteka szkolne centrum informacji
Biologia w Szkole
Chemia w Szkole
Chip
Fizyka w Szkole
Język polski w Szkole
Matematyka w Szkole
Młody Technik
Victor Gimnazjalista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto, motor i sport
Aura
Bibliotka w Szkole

Są to głównie czasopisma fachowe i popularnonaukowe dla uczniów, oraz wybrane czasopisma pedagogiczne. A oto alfabetyczny wykaz czasopism;
Auto, motor i sport
Aura
Bibliotka w Szkole
Biblioteka szkolne centrum informacji
Biologia w Szkole
Chemia w Szkole
Chip
Fizyka w Szkole
Język polski w Szkole
Matematyka w Szkole
Młody Technik
Victor Gimnazjalista