Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej przypomina o konsultacjach z rodzicami w dniu 17 marca br. (środa) od godziny 16:00. Rodzice ucznów klas III spotkają się z Panią Martą Ptak w celu przekazania informacji dotyczących egzaminu gimnazjalnego.


 

 Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie !!!