16 października Święto Szkoły – O godz. 8. 00 w kościele parafialnym w Łabowej odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 30. rocznicy wyboru Polaka – Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową o szybką beatyfikację Jana Pawła II, którą celebrował ks. Proboszcz Andrzej Fik. Jak zwykle we mszy uczestniczyły poczty sztandarowe gimnazjum i szkoły podstawowej. 
Potem odbyło się uroczyste spotkanie społeczności szkolnej w szkole. Spotkaliśmy się po raz ósmy w roku, kiedy wypada 30. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża, 10. rocznica działalności Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i 90. rocznica Odzyskania Niepodległości. Przybyło wielu Gości, m.in. pani Marta Sarota – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, ks. Andrzej Fik – proboszcz parafii w Łabowej, p. Wanda Kaczorowska – radna Rady Gminy, p. Władysław Samek – Prezes Zarządu Oddziału LOP w Nowym Sączu, dyrektorzy szkół z terenu gminy: p. Marzena Zaprzelska, p. Stanisława Smreczak i p. Marek Buda, Jerzy Chronowski –dyrektor GOK-u, p. Monika Piątek – kierownik GZOZ oraz pracownicy GZOZ, przedstawiciele Rady Szkoły z przewodniczącym p. Krzysztofem Skrabą i przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą p. Małgorzatą Pawlik.

 

Spotkanie prowadziła przewodnicząca SU – Monika Bienias.
Przewodniczący klas I w imieniu wszystkich pierwszoklasistów złożyli uroczyste ślubowanie. 
Następnie dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego pani Celina Cempa podsumowała roczne działania wychowawcze związane z Patronem Szkoły. Ogłosiła także wyniki konkursów, które były zorganizowane z okazji Święta Szkoły. 
 Konkurs na album fotograficzny pod hasłem Moja mała Ojczyzna wygrali: Wojtek Baran z kl. II a za pracę indywidualną, klasa III c zajęła II miejsce za pracę zbiorową, a klasa III d – III miejsce. Na konkurs wpłynęło 7 prac. 
W konkursie na prezentację multimedialną w programie PowerPoint pod hasłem Moja mała Ojczyzna wygrali: I miejsce - Karolina Maciak z kl. II c, II miejsce – Jarek Słaby z kl. II a, a III miejsce – Mariusz Sikorski z kl. II a. W konkursie wzięło udział 17 prac. 
W konkursie na herb klasy kierowany do klas I, a związany z hasłem szkoły Dobro mojej Ojczyzny uważam za moje dobro zwyciężyli: Patryk Tyliszczak i Przemek Jasiński z kl. I a, a wyróżnienia otrzymali Tomek Rusiniak z kl. I d i Sebastian Malczak z kl. I d.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody sponsorowane przez Wójta Gminy Marka Janczaka.
W VII edycji Konkursu Literackiego o Nagrodę Dyrektora Szkoły tematycznie związanym z hasłem szkoły komisja przyznała wyróżnienie uczennicy kl. III a – Agnieszce Sikorze. 
Program artystyczny przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. Renaty Jurczak i p. Urszuli Pych. Chór szkolny pod kierunkiem p. Katarzyny Citak zaprezentował różne utwory związane z osobą Jana Pawła II. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali Barkę. 
W trakcie występu uczniowie zaprezentowali dwa piękne tańce: poloneza i krakowiaka. Poloneza czas zacząć... Szczególnie polonez zrobił na obecnych niesamowite wrażenie. Choreografię z uczniami przygotowali nauczyciele wf. p. Marta Ptak i p. Stanisław Brożek. 
To była piękna uroczystość. Słowa Jana Pawła II Dobro mojej Ojczyzny uważam za moje dobro stanowiły element dekoracji. Dekorację przygotowała klasa I a pod opieką p. Wiesława Matyjewicza. 
Panował patriotyczny nastrój. 
Potem zebrani przeszli do sali geograficznej, gdzie znajduje się Izba regionalna, tworzona od maja 2007 roku przez p. Danutę Binko i uczniów. Niektóre eksponaty zgromadzone w izbie zostały podarowane przez uczniów, już naszych absolwentów. W Izbie zgromadzono dotychczas 42 eksponaty. Pani wizytator i Ksiądz Proboszcz dokonali uroczystego otwarcia Izby. Wszyscy podziwiali zgromadzone eksponaty, a także prace nagrodzone w konkursach. 
Po uroczystości odbyło się spotkanie zaproszonych Gości przy herbatce.