Uczniowie naszego gimnazjum piąty raz wzięli udział w wojewódzkim konkursie na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach pod patronatem Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Z naszego gimnazjum pod koniec maja b.r. zostały wysłane do Niepołomic 2 referaty:

"Przygoda uczniów z Łabowej z zaćmieniem Słońca" - Paula Rolka kl. IIId,

"Międzynarodowa Stacja Kosmiczna - ISS" - Karolina Zaczek kl. IIIb,

Laureatką konkursu została Paula Rolka reprezentująca nasze gimnazjum podczas finału konkursu, który odbył się 19 czerwca 2015r w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach. Paula była jedyną reprezentantką z powiatu nowosądeckiego na finale konkursu. Należy nadmienić, że tematem referatu naszej gimnazjalistki były obserwacje zaćmienia Słońca, które miały miejsce w naszej szkole 20.03.2015r, a autorka referatu była współorganizatorką tych obserwacji. Paula wzięła udział w  seminarium podczas, którego zaprezentowała publicznie swój referat rywalizując z pięcioma innymi prelegentami o najlepsze miejsce w województwie małopolskim. Poziom seminarium był wysoki,a rywalizacja dosyć duża. Ostatecznie Paula  uzyskała III miejsce, wręczono jej dyplom oraz cenne nagrody. Dla nieobecnej na seminarium Karoliny Zaczek przekazano dyplom za udział w konkursie oraz cenną nagrodę książkową. Oprócz Pauli na seminarium obecni byli również -  mgr Danuta Binko - opiekunka i przygotowująca uczniów do konkursu, pan Wojciech Binko (członek PTMA i organizator terenowych, wieczornych zajęć astronomicznych z teleskopem dla uczniów naszego gimnazjum) oraz grupa uczniów dopingujących Pauli podczas występu -   Dominika Fiut kl. IIId oraz Dawid Oleksy kl. Ic (współorganizatorzy obserwacji zaćmienia Słońca w naszej szkole), Justyna Dutka kl. IIa, Martyna Gaborek kl. IIc, Anna Mikulska kl.Ic. Uczniowie poza udziałem w seminarium mieli możliwość obejrzenia dwóch seansów w miejscowym planetarium  -  "Zanieczyszczenie nieba światłem" oraz "Niebo nad Niepołomicami". Gratulujemy wysokiego wyniku i zapraszamy  uczniów naszego gimnazjum do udziału w astronomicznych zajęciach terenowych w Łabowej w przyszłym roku szkolnym oraz do wzięcia udziału w XII edycji omawianego konkursu w Niepołomicach.

alt

alt 

alt 


alt 

alt 

alt

alt