2000/01 Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię Polska. Tego trudu się nie lękajcie!
- Nadanie szkole imienia – inicjatywa obywatelska pana Jurka Mruka, radnego z Łabowej (Uchwała Rady Gminy Nr XIX/106/2000), 
- Msza Św. celebrowana przez bpa tarnowskiego JE dra Wiktora Skworca; poświecenie sztandaru szkoły
- akademia środowiskowa (chór pod kierunkiem pana Stanisława Szarego, montaż słowno-poetycki pani Irena Janiuk)
- Szkolna Pielgrzymka na Jasną Górę 11 października 2000 roku (45 uczniów; ks. Piotr Pawlina, Agata Janus, Ewa Chomiczewska, Jakub Owsianka – kierownik wycieczki)
- I Szkolna Pielgrzymka do Wadowic (45 uczniów; ks. Piotr Pawlina, Jolanta Brożek, Ewa Chomiczewska, Celina Cempa – kierownik wycieczki)

2001/02 Drodzy Uczniowie! Szanujcie szkołę! Przygotujcie się do życia poważnie i starannie.
- Msza Św. celebrowana przez ks. Piotra Pawlinę, proboszcza parafii w Łabowej
- akademia (chór – pan St. Szary, montaż słowny – Irena Janiuk)
- występ zespołu PROMYCZKI z Nowego Sącza, program „Dzieci świata Ojcu Świętemu” (opiekun – ks. Andrzej Mulka)
- spotkanie z Ojcem Św. w Rzymie na Placu Św. Piotra 1 maja 2002r (14 uczniów, 33 nauczycieli i członków ich rodzin)
- spotkanie z Ojcem Św. na Błoniach w Krakowie 18 sierpnia 2002 r.(28 uczniów, 11 nauczycieli, 18 innych osób, opieka Jolanta Brożek, Anna Wandas, Wiesław Matyjewicz - kierownik wycieczki)

2002/03 Bądźcie gotowi świadczyć sprawie człowieka.
- Msza Św. odprawiona przez ks. Czesława Bachulę, wikariusza parafii w Łabowej
- akademia (chór - St. Szary, sztuka Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera” przygotowana pod kierunkiem pani Ireny Janiuk)

2003/04 Wy jesteście solą ziemi, Wy jesteście światłem świata.
- Msza Św. odprawiona przez ks. Czesława Bachulę, wikariusza parafii w Łabowej
- akademia (chór – pan St. Szary, montaż słowny pani Anna Totoś)
- dekoracje pani Elżbieta Mruk
- występ zespołu ELPIS z Tylicza
- III Konkurs Plastyczny Jubileuszowy (międzyklasowy) na 25-lecie Pontyfikatu Jana Pawła II (kategoria album: Ic, Ia, IId; kategoria gazetka: IId, IIb, Ib+IIIb)
- Dar Modlitwy wysłany do Rzymu (modlitwy uczniów spisane w pergaminowej książeczce, opieka ks. Pawlina i Wiesław Matyjewicz)
- Konkurs dla nauczycieli „Jan Paweł II autorytet w wychowaniu” organizowany przez Kuratora Oświaty w Krakowie, patronat honorowy: Arcybiskup Krakowski, Marszałek Województwa, Wojewoda, Prezydent Krakowa okazji 25-lecia Pontyfikatu – IV miejsce Danuta Jasińska i Renata Jurczak za pracę zbiorową „Jan Paweł II – autorytet w wychowaniu do wartości” (scenariusze 10 lekcji wychowawczych dla uczniów kl. I gimnazjum)

2004/05 Wypłyń na głębię!
- Msza Św. odprawiona przez ks. proboszcza Piotra Pawlinę
- akademia (chór St. Szary, montaż pani Ania Totoś)
- dekoracje: Joanna Zrojewska, Joanna Złocka
- IV Szkolny Konkurs Plastyczny z okazji 26. rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II 
kategoria: plakat (dla klas) ”Jan Paweł II i świat”: IIId (Laura Czajka, Edyta Zięba), IId (Judyta Cempa, Agnieszka Szyszka, Magda Cwiklińska, Paulina Lorek), IIIb (Żaneta Zielińska, Karolina Kościsz, Anna Cabak) + Id (Kasia Mołodec, Klaudia Leśniak); 
kategoria: album + witraż (indywidualna) „Miejsca bliskie Karolowi Wojtyle” lub „Miejsca ze szlaku pielgrzyma Jana Pawła II”: 
album – Bartek Baran IId; 
rysunek, obraz – I miejsce Konrad Cempa + Krzysztof Horowski, II miejsce – Maciej Mąka, III miejsce – Dorota Malczak, Laura Czajka; 
witraż: I miejsce - Ela Luksa, II miejsce – Judyta Cempa, III miejsce – Monika Piwowar, Paulina Peregrym, wyróżnienia – Mateusz i Tomasz Zaczyk, Piotrek Gurgul, Dawid Prorok, Krzysia Kałuża, Ewelina Aleksander.
-Tydzień Żałoby po śmierci Ojca Św. organizowany w szkole dla środowiska lokalnego (Msza Św., złożenie zniczy i kwiatów pod tablicą szkolną przez przedstawicieli: samorządu lokalnego, ks. proboszcza, nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, codzienne modlitwy, zapalanie zniczy, księga kondolencyjna, listy kondolencyjne umieszczone w prasie oraz wysłane do Watykanu)

2005/06 Iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu.
- Msza Św. odprawiona przez ks. Grzegorza Lubeckiego, wikariusza z Łabowej
Akademia (chór pan St. Szary, przedstawienie teatralne na podstawie sztuki Karola Wojtyły „Promieniowanie ojcostwa” przygotowała pani Irena Janiuk)
- dekoracje: Joanna Zdrojewska, Renata Jurczak
- V Szkolny Konkurs Plastyczny z okazji 27. Rocznicy Pontyfikatu pod hasłem „Kronika Pontyfikatu”; I miejsce – Kasia Mołodec + Natalia Kloze z IId; II miejsce – Patrycja Serkowska i Marzena Zarotyńska z IIb; III miejsce – Ula Mikulec i Wiola Sarata z IIa; wyróżnienia: 1) Sylwia Legutko i Renata Klimczak z Ib; 2) Dawid Malczak i Bartek Greszel z IIb; 3) Lidka Poręba, Iza Cecur z Ib)
- spotkanie z Ojcem Św. Benedyktem XVI na krakowskich Błoniach 28 maja 2006 roku ( 14 uczniów, Jasińska Danuta – kierownik wycieczki, Wiesław Matyjewicz, Nieć Anna)

2006/07 Niech więc miłość buduje mosty między naszymi brzegami!
- Msza Św. o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II odprawiona przez ks. Grzegorza Lubeckiego, wikariusza parafii w Łabowej
- akademia (chór pan Stanisław Szary, montaż słowny „Spotkania z miłością” pani Anna Totoś)
- VI Szkolny Konkurs Plastyczny w 28. Rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową; kategoria: plakat: 1) Mariola Myjak, Dorota Baran IIa; 2) Karolina Zielińska IIIc; 3) Krystyna Stożek Ic; kategoria przewodnik „Od Wadowic do Watykanu”: nagroda główna: Ewelina Aleksandr


2007/08 Młodość jest czasem, w którym kładzie się fundamenty.
- Msza Św. w intencji Patrona odprawiona przez ks. Grzegorza Lubeckiego
- akademia (montaż słowny + występy taneczne – zespół nauczycieli wychowania fizycznego: pan Stanisław Brożek, pani Małgorzata Wiktor i pani Monika Piątek)
- dekoracje: Joanna Złocka
- występ zespołu ASUMPTI JUNIORES ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Maciejowej pod kierunkiem pani Jadwigi Budy
- VII Szkolny Konkurs Plastyczny w 29. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową; kategoria plakat „Jan Paweł II w Ojczyźnie”: 1) Wojtek Sieradzki, Wojtek Baran Ia; 2) Dorota Oleś, Aneta Jania Ia; 3) Jarek Słaby Ia

2008/09 Dobro Ojczyzny jest również moim dobrem.
- Msza Św. w intencji Patrona odprawiona przez ks. Andrzeja Fika, proboszcza parafii w Łabowej
- akademia (chór – Katarzyna Citak, montaż słowny – Renata Jurczak; tańce narodowe: polonez, krakowiak – Marta Ptak, Stanisław Brożek; dekoracje – Wiesław Matyjewicz); otwarcie i poświęcenie Szkolnej Izby Regionalnej zorganizowanej przez Danutę Jasińską, nauczycielkę geografii)
- VIII Szkolny Konkurs Plastyczny „Moja Mała Ojczyzna” w 30. Rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową; kategoria: album fotograficzny: 1) Wojtek Baran IIa – praca indywidualna 2) IIIc – praca zbiorowa 3) IIId – praca zbiorowa; kategoria: prezentacja multimedialna: 1) Karolina Maciak IIc 2) Jarosław Słaby IIa 3) Mariusz Sikorski IIa; kategoria: praca plastyczna ”Herb klasowy”; nagroda główna: Patryk Tyliszczak, Przemek Jasiński Ia; wyróżnienie: Tomasz Rusiniak, Sebastian Malczak Id

2009/10 Bądźcie świadkami Bożego miłosierdzia!

- Msza Św. w intencji Patrona odprawiona przez ks. Grzegorza Lubeckiego, wikariusza parafii w Łabowej, katechety w gimnazjum

- Akademia (chór: Mariusz Gorczowski; przedstawienie teatralne na podstawie sztuki Karola Wojtyły Brat naszego Boga przygotowane pod kierunkiem i na podstawie scenariusza pani Ireny Janiuk ; dekoracje: Małgorzata Brzegowy, Joanna Zdrojewska, Irena Janiuk, Agata Janus, Bożena Buczek)

- VIII Konkurs Plastyczny Postać brata Alberta Chmielowskiego

kategoria: plakat Trzeba być dobrym jak chleb (klasy I) - I miejsce Dominika Szarek Ic; II miejsce Paulina Zaczyk, Agnieszka Jędrol Ic; III miejsce Katarzyna Augustyńska, Natalia Jania Ib; kategoria:album Droga na ołtarze (klasy II) - I miejsce Maria Augustyńska, Justyna Lelito IIb; kategoria: album Ojciec ubogich (klasy III) I miejsce Dominika Jacek IIIb. Dodatkową nagrodę za portret Brata Alberta otrzymała Marcelina Baran IIIa. Konkursy przygotowały: Agata Janus, Bożena Buczek.

- Konkurs Wiedzy o Bracie Albercie

I miejsce IIIb (Patryk Pitner, Renata Kucharska, Mariola Kłębczyk),II miejsce IIIc (Kamil Smreczak, Przemysław Kurzeja, Jakub Lisowski), III miejsce IIb (Klaudia Hajduga, Miłosz Horowski, Sebastian Poręba)

2010/11 Wolność trzeba stale zdobywać!

- msza Św. w intencji Patrona odprawiona przez ks. Kamila Wróbla, wikariusza parafii w Łabowej, katechetę w gimnazjum od 1 września 2010r.

- akademia (chór - Mariusz Gorczowski; montaż słowno-muzyczny - Anna Totoś; dekoracje - Anna Totoś; prezentacja multimedialna o czasach Solidarności - Adam Hejmej)

- IX edycja Konkursu Plastycznego pod hasłem Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj dla uczniów klas I (organizator konkursu - Joanna Złocka - nauczyciel plastyki, pedagog SP) - laureat Jarosław Dudka Ic

- Konkurs Wiedzy o życiu i działalności bł. ks. Jerzego Popiełuszki (test dla klas II+III) - udział wzięło 150 uczniów (organizatorzy: Adam Hejmej, Anna Totoś, Piotr Mółka)

Punktacja indywidualna (bezbłędnie napisało test 4 uczniów: Jasińska Katarzyna IIIa, Lelito Jakub IIIa, Zaczyk Paulina IIc, Jasińska Samanta IIa; Punktacja klasowa: I miejsce klasa IIa 60% poprawnych odpowiedzi (wychowawca Agata Janus), II miejsce IIc 48% (wychowawca Anna Totoś), III miejsce IIId 40% (wychowawca Irena Janiuk)

2011/12 Nie bójcie się iść drogą świętości!

- Msza św. koncelebrowana prze ks. Kamila Wróbla oraz ks. Grzegorza Lubeckiego

- akademia (chór - Mariusz Gorczowski; montaż słowno-muzyczny - nauczyciele wychowania fizycznego, pokazy gimnastyczne - Stanisław Brożek, taniec nowoczesny - Monika Piątek, dekoracje nauczyciele wychowania fizycznego: Stanisław Brożek, Marta Ptak, Monika Piątek, Leszek Baran)

- Konkurs Wiedzy: Święci kanonizowani przez bł. Jana Pawła II: organizatorami konkursu był zespół nauczycieli wychowania fizycznego:
Na konkurs wpłynęło 11 prac z 7 klas. Wymaganiem konkursowym było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat postaci jednego ze świętych. Jury w składzie: Adam Hejmej, Marta Ptak, ks. Kamil Wróbel, Celina Cempa postanowiło przyznać Nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.
Laureatem Konkursu została prezentacja na temat o. Pio przygotowana przez Joannę Kachniarz z IIa
Wyróżnienia jury przyznało:
Prezentacja na temat św. Kingi przygotowana przez Mateusza Pióro z Id
Prezentacja na temat św. Jana z Dukli przygotowana przez Justynę Lichoń z IIIb

 2012/2013 Dzieci są nadzieją

- Msza św. w intencji Patrona celebrowana przez ks. Kamila Wróbla
- uroczysta akademia (krakowiak – M. Ptak, St. Brożek, Monika Piątek, montaż słowno-muzyczny – Anna Chronowska scenariusz, przygotowanie Anna Totoś z IIc i IIIa, chór – Joanna Złocka/Ogórek, Danuta Binko (teksty piosenek), ślubowanie kl. I – Matyjewicz Wiesław, dekoracje – Joanna Zdrojewska, nagłośnienie – Przemysław Janisz, prezentacja multimedialna, zaproszenia – Adam Hejmej.
X  edycja Konkursu Literackiego związanego z hasłem roku o Nagrodę Dyrektora
W konkursie wzięło udział 34 uczniów z klas I-III, najwięcej z klas pierwszych, bo 21.
Laureatem konkursu została Aleksandra Świgut IIa (Nowa Wieś)
Trzy równorzędne wyróżnienia przyznano: Jakub Lichoń Ia (Czaczów), Kacper Mołodec IIb (Łabowa), Joanna Kachniarz (Kotów) IIIa.
Organizacją konkursu zajmowała się pani Anna Totoś i zespół humanistów.
- Konkurs Wiedzy pod hasłem Jan Paweł II i dzieci dla klas I-III polegający na przygotowaniu zdjęć Patrona z dziećmi w formie prezentacji multimedialnej prezentowanej podczas Święta Szkoły.
I miejsce IIIa wychowawca Monika Piątek
II miejsce IIIb wychowawca Marek Zachradnik
III miejsce IIa wychowawca Bożena Buczek
Klasy otrzymują pamiątkowe dyplomy i punkty w Konkursie Najlepsza klasa.
- X edycja Konkursu Plastycznego Janusz Korczak – Przyjaciel Dzieci
Laureatką konkursu została Gabriela Świgut z IIIb (Nowa Wieś), a wyróżnienia dostali: Maciej Zygadlewicz IIIa (Łabowa) oraz Karol Zdrojewski  IIb (Łabowa). Organizatorem Konkursu była pani Joanna Złocka, nauczycielka plastyki.

 2013/2014 Nie samym chlebem żyje człowiek

- Msza św. w intencji Patrona celebrowana przez ks. Piotra Kiełbasę i gościa z parafii w Siennej  ks. Grzegorza Lubeckiego
- uroczysta akademia (przedstawienie Dziady cz. II na podstawie dramatu A. Mickiewicza – Irena Janiuk, szkolne koło teatralne; chór – Joanna Złocka/Ogórek; ślubowanie kl. I – Matyjewicz Wiesław; dekoracje – Joanna Zdrojewska, Urszula Pych; nagłośnienie – Przemysław Janisz;  zaproszenia – Adam Hejmej).
-  XI  edycja Konkursu Literackiego związanego z hasłem roku o Nagrodę Dyrektora
W konkursie wzięło udział 7 uczniów z klas I-III. Przyznano tylko I miejsce.
Laureatem konkursu został Kacper Mołodec  IIIa (Łabowa)
Organizacją konkursu zajmowała się pani Anna Totoś i zespół humanistów.
- XI edycja Konkursu Plastycznego pod hasłem Nie samym chlebem żyje człowiek
I miejsce  Agnieszka Chlebek z IIIc (Skaładziste),
II miejsce Justyna Wójs IIIc (Roztoka Wielka),
III miejsce Małgorzata Bogdańska IIIc.
 Organizatorem Konkursu była pani Joanna Złocka, nauczycielka plastyki.

2014/2015 Życie jest poszukiwaniem prawdy, dobra, piękna

- Msza św. w intencji Patrona celebrowana przez ks. Piotra Kiełbasę i gościa z parafii w Siennej  ks. Grzegorza Lubeckiego
- uroczysta akademia (montaż słowno - muzyczny poświęcony naszemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który przygotował wraz z młodzieżą ksiądz katecheta Piotr Kiełbasa; chór – Joanna Złocka/Ogórek; ślubowanie kl. I – Matyjewicz Wiesław; dekoracje – Joanna Zdrojewska, Joanna Złocka/Ogórek; nagłośnienie – Przemysław Janisz;  zaproszenia – Adam Hejmej).

-  XII  edycja Konkursu Literackiego związanego z hasłem roku o Nagrodę Dyrektora
W konkursie wzięło udział 13 uczniów z klas I-III. Przyznano tylko I miejsce. Laureatem konkursu został Krzysztof Lelito, kl. IIIb. Przyznano dwa wyróżnienia, które otrzymały Marzena Stylok, kl. IIa i Justyna Wójtowicz, kl. Ia. Organizacją konkursu zajmowała się pani Anna Chronowska i zespół humanistów.

- XII edycja Konkursu Plastycznego pod hasłem Nigdy więcej wojny 

Na  konkurs wpłynęło tylko 15 prac. I miejsce zajęła Paulina Ciepiela z klasy IIIc.    

- Konkurs  na wykonanie prezentacji multimedialnej pod hasłem Jan Paweł II - patron rodziny 

I miejsce Paulina Sekuła (kl. IIc) oraz wyróżnienia otrzymali Karolina Zaczek (kl. IIIb) i Piotr Zygadlewicz (kl. IIa).
Organizatorem konkursu były panie Renata Jurczak i Danuta Binko.

 

Nasze spotkania z Janem Pawłem II 

20 kwietnia 2015 roku gimnazjaliści klas I i II zwiedzali wystawę Nasze spotkania z Janem Pawłem II zorganizowaną przez Gminna Bibliotekę i Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej w 10. rocznicę śmierci Papieża Polaka. O Janie Pawle II, jego wpływie na Polskę i Polaków, pielgrzymkach do Polski ciekawie opowiadała pani Lidia Chronowska - kierownik łabowskiej biblioteki. Zaproponowała uczniom ćwiczenie przypominające poszczególne pielgrzymki naszego Papieża do Ojczyzny. Uczniowie oglądali także zgromadzone na wystawie zdjęcia, pamiątki mieszkańców Łabowej ze spotkań z Janem Pawłem II. To było ciekawe spotkanie z Papieżem Polakiem, naszym Patronem. Gimnazjaliści oglądający wystawę - z racji wieku - nie mieli okazji osobiście spotkać się z Janem Pawłem II, więc dla nich to spotkanie z papieżem było nietypowa lekcją historii. 

 

2015/16 Nie czekajcie, aż staniecie się starsi, by wtedy wyruszyć ścieżką świętości

Po uroczystym przemarszu za szkolnymi pocztami sztandarowymi odbyła się dalsza część uroczystości w  obecności Gości, Rodziców, Nauczycieli i zgromadzonych Uczniów szkoły. Wśród zaproszonych gości, swoją obecnością zaszczycili nas: p. Krzysztof Skraba - przewodniczący Rady Gminy Łabowa, p. Barbara Bogdańska - kierownik Opieki Społecznej, p. Maria Sosin - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej, p. Lidia Chronowska - kierownik Biblioteki Publicznej w Łabowej, p. Jerzy Chronowski - dyrektor GOK w Łabowej, p. Joanna Król -przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum.
Część oficjalną, którą poprowadziła Oliwia Kroczek z kl.IId (przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego)rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego oraz hymnu szkoły. Następnie odbyła się uroczystość Ślubowania klas I na sztandar szkoły i Imię Ojca Świętego - Patrona Szkoły. W poczcie sztandarowym reprezentowali szkołę:Amelia Król, Kinga Sarata i Mateusz Cempa.
Pan Dyrektor Ryszard Poradowski w oficjalnym przemówieniu wymienił liczne działania szkoły związane z działalnością wychowawczą szkoły wokół Patrona św. Jana Pawła II. Wręczył uczniom nagrody w konkursach związanych z Patronem szkoły organizowanych tradycyjnie z okazji Święta Szkoły.
  •  w XIV edycji Konkursu Literackiego o Nagrodę Dyrektora  szkoły wzięło udział 8 uczniów. Nagrodę Dyrektora komisja przyznała Marzenie Stylok IIIa. Wyróżnienia otrzymały: Oliwia Kroczek IId za wiersz pt. " W drodze do nieba" i Monika Kubisz Ic za opowiadanie. Organizacją konkursy zajmowała się p. Anna Chronowska
  • w XIV edycji Konkursu Plastycznego na logo szkoły wpłynęło 41 prac. I miejsce zajęła Monika Mirek IIIc, II miejsce - Kinga Podwika IIIc oraz III miejsce  Patryk Skraba IIId. W konkursie na Plakat pod hasłem: Poczet młodych świętych i błogosławionych zwyciężyła klasa IIIa. Organizacją konkursów plastycznych zajmowała sie p. Joanna Złocka.
  • w konkursie na prezentację multimedialną związaną z Janem Pawłem II  wzięło udział 11 uczniów. I miejsce - Przemysław Kowalik IIc, II miejsce - Aleksandra Szeptak IIa i III miejsce - Szymon Złocki IId. Organizatorem konkursu byli: p.Adam Hejmej i p. Przemysław Janisz.
Wielkim wydarzeniem była inscenizacja Antygony - Sofoklesa, którą przygotowało Koło Teatralne pod Kierunkiem p. Ireny Janiuk. We wspaniałej scenerii młodzież zaprezentowała swoje możliwości aktorskie. Rolę Antygony grała Martyna Gaborek IIIc, Ismeny - Justyna Wójtowicz IIa, Kreona - Paweł Owcarz, Terezjasza - Jakub Zaczek, Hajmona - Bartłomiej Mirek, Eurydyke - Paulina Sekuła, Strażnika 1 - Nikodem Tyc, Straznika 2 - Przemysław Kuczowicz, Przewodnika Chóru - Dawid Orzeł.

Wspaniałą dekorację przygotowały: p. Joanna Zdrojewska, p. Bożena Buczek, p. Joanna Złocka. 

 

Dnia 14 października 2016 r., w dniu KEN w naszej szkole obchodzone było Święto Szkoły pod hasłem "Człowiek musi wychowywać samego siebie i być dla siebie wychowawcą" W tym roku przypada 16. rocznica nadania Imienia Jana Pawła II naszemu Gimnazjum. Uroczystą Mszę Św. w kościele parafialnym w Łabowej odprawili: ks.Proboszcz Andrzej Fik  oraz  ks. katecheta Rafał Więcław. We Mszy Św. uczestniczyły poczty sztandarowe: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Łabowej.
 
 
Po uroczystym przemarszu za szkolnymi pocztami sztandarowymi odbyła się dalsza część uroczystości w  obecności Gości, Rodziców, Nauczycieli i zgromadzonych Uczniów szkoły. Wśród zaproszonych gości, swoją obecnością zaszczycili nas: p. Celina Cempa - była Dyrektor ZSG w Łabowej, p. Marek Janczak - wójt Gminy Łabowa, p. Marek Buda - dyrektor SP w Maciejowej, p. Stanisław Brożek - zastępca przewodniczącego Rady Gminy Łabowa, p. Barbara Bogdańska - kierownik Opieki Społecznej,  p. Monika Mirek - kierownik GZOS w Łabowej,p. Jerzy Chronowski - dyrektor GOK w Łabowej, p. Joanna Król -przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum.
Część oficjalną, którą poprowadziła Oliwia Kroczek z kl.IIId (przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego)rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego oraz hymnu szkoły. Następnie odbyła się uroczystość Ślubowania klas I na sztandar szkoły i Imię Ojca Świętego - Patrona Szkoły. W poczcie sztandarowym reprezentowali szkołę: Amelia Król, Oliwia Nieć i Mateusz Cempa.
Pan Dyrektor Ryszard Poradowski w oficjalnym przemówieniu wręczył uczniom nagrody w konkursach związanych z Patronem szkoły organizowanych tradycyjnie z okazji Święta Szkoły.
 
  • w XV edycji Konkursu Literackiego o Nagrodę Dyrektora  szkoły  wzięło udział 8 uczniów. Wyróżnienia otrzymały: Magdalena Cempa IIb oraz Anna Kubisz Ia. Organizacją konkursy zajmował się zespół humanistów
  • w konkursie na prezentację multimedialną związaną z Janem Pawłem II  wzięło udział 6 uczniów. I miejsce - Przemysław Kowalik IIIc, II miejsce - Oliwia Kroczek IIId i III miejsce - Paweł Cempa IIIb. Konkursu zorganizowały: p.Danuta Binko i p. Barbara Szczecina. 

Piękny montaż słowno - muzyczny związany z Janem Pawłem II przygotowała p. Joanna Złocka.