II Rocznica kanonizacji Świętej Kingi Stary Sącz 2001 – niedziela 17 czerwca, reprezentacja szkoły: poczet sztandarowy (Bogdan Pióro, Kamila Mirek, Ewelina Kolarz) pod opieką Celiny Cempa i Stanisława Cempa; JE ks. bp Wiktor Skworc poświęcił plac pod budowę Domu Pielgrzyma

III Rocznica kanonizacji Świętej Kingi Stary Sącz 2002 – niedziela 16 czerwca, reprezentacja szkoły: poczet sztandarowy (Dawid Kulpa, Regina Cempa, Danuta Zarotyńska) pod opieką Celiny Cempa, Wiesława Matyjewicza; JE ks. bp Wiktor Skworc poświęcił kamień węgielny pod Dom Pielgrzyma

Diecezjalne Obchody Jubileuszu 25–lecia Pontyfikatu Jana Pawła II Stary Sącz 2003 – spotkanie młodzieży szkół papieskich 13 czerwca piątek (14 uczniów; opiekun pan Wiesław Matyjewicz); IV Rocznica Kanonizacji Świętej Kingi - 15 czerwca niedziela - reprezentacja szkoły – poczet sztandarowy (opiekun: Celina Cempa, Wiesław Matyjewicz)

V Rocznica Kanonizacji Świętej Kingi Stary Sącz 2004 – 20 czerwca niedziela, reprezentacja szkoły: poczet sztandarowy (Grzegorz Tokarz, Edyta Zięba, Małgorzata Hajduk), opiekun Celina Cempa, Wiesław Matyjewicz

Spotkanie młodzieży Sądecczyzny, Limanowszczyzny i powiatu Gorlickiego w przeddzień uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II 7 kwietnia 2005 w Starym Sączu – udział reprezentacji szkoły ze sztandarem (opiekun pan Stanisław Brożek, Piotr Mółka)

VI Rocznica Kanonizacji Świętej Kingi Stary Sącz 2005 – 13 czerwca niedziela, reprezentacja szkoły: poczet sztandarowy: Grzegorz Tokarz, Edyta Zięba, Małgorzata Hajduk (opiekun Celina i Stanisław Cempowie)