I Pielgrzymka Diecezjalnej Rodziny Szkół do Szczepanowa młodzieży bierzmowanej 2007 (46 uczniów; opiekunowie: ks. Grzegorz Lubecki, Joanna Ogórek, Przemysław Janisz, Wiesław Matyjewicz – kierownik wycieczki)

II Pielgrzymka Diecezjalnej Rodziny Szkół do Szczepanowa młodzieży bierzmowanej 2008 ( 26 uczniów; ks. Grzegorz Lubecki, Katarzyna Citak, Jakub Owsianka, Wiesław Matyjewicz – kierownik wycieczki; szkoła była współorganizatorem pielgrzymki, ponadto przygotowała oprawę liturgiczną Mszy Św.); wyjazd do Tropia

III Pielgrzymka Diecezjalnej Rodziny Szkół do Szczepanowa młodzieży bierzmowanej 2009 (45 uczniów, w tym poczet sztandarowy; opiekunowie: ks. Grzegorz Lubecki, Danuta Binko, Jakub Owsianka, Wiesław Matyjewicz – kierownik wycieczki); wyjazd do Tropia

IV Pielgrzymka Diecezjalnej Rodziny Szkół do Szczepanowa 2010 (7 uczniów, w tym poczet sztandarowy; opiekunowie: ks. Grzegorz Lubecki, Wiesław Matyjewicz – kierownik wycieczki), wyjazd do Porąbki Uszewskiej

V Pielgrzymka Diecezjalnej Rodziny Szkół do Szczepanowa 2011 (46 uczniów, w tym poczet sztandarowy - Ola Jurek, Radek Kurzeja, Paulina Sarata; kierownik wycieczki - Wiesław Matyjewicz, opiekunowie: Joanna Zdrojewska, Jakub Owsianka, Danuta Binko); wyjazd do Tuchowa

VI Pielgrzymka Diecezjalnej Rodziny Szkół do Szczepanowa 2012 (poczet sztandarowy – 3 uczniów: Michał Chlebek, Świgut Gabrysia, Angelika Konieczny; opiekun – ks. Kamil Wróbel)

VII Pielgrzymka Diecezjalnej Rodziny Szkół do Szczepanowa 2013 (poczet sztandarowy – 3 uczniów: Michał Chlebek, Świgut Gabrysia, Angelika Konieczny; opiekun – ks. Kamil Wróbel)

VII Pielgrzymka Diecezjalnej Rodziny Szkół do Szczepanowa 2014 - nie było delegacji ze szkoły