I Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Gródek n/Dunajcem marzec 2006 
(reprezentacja szkoły – dyrektor - Celina Cempa)

II Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Gródek n/Dunajcem wrzesień 2006 
(reprezentacja szkoły – dyrektor - Celina Cempa)

III Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Gródek n/Dunajcem marzec 2007 
(reprezentacja szkoły – dyrektor - Celina Cempa) – powołanie dyrektor Celiny Cempa do Diecezjalnej Rady Rodziny Szkół

IV Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Gródek n/Dunajcem wrzesień 2007 
(reprezentacja szkoły – dyrektor - Celina Cempa, ks. Grzegorz Lubecki)

V Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Gródek n/Dunajcem marzec 2008 
(reprezentacja szkoły – dyrektor - Celina Cempa, ks. Grzegorz Lubecki)

VI Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Gródek n/Dunajcem wrzesień 2008
(reprezentacja szkoły – dyrektor – Celina Cempa, ks. Grzegorz Lubecki, Wiesław Matyjewicz, Adam Hejmej, Katarzyna Citak; młodzież (8 osób) biorąca udział w oprawie liturgicznej Mszy Św. celebrowanej dla uczestników VI Forum przez JE ks. bpa dr Wiktora Skworca, ordynariusza Diecezji Tarnowskiej)

VII Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Gródek n/Dunajcem marzec 2009
(reprezentacja szkoły – dyrektor – Celina Cempa, Anna Chronowska, Adam Hejmej, Wiesław Matyjewicz; prezentacja szkoły, jej działalności oraz osiągnięć związanych z programem wychowawczym szkoły)

VIII Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Gródek n/Dunajcem wrzesień 2009
(reprezentacja szkoły – dyrektor – Celina Cempa, Anna Chronowska, Adam Hejmej, Wiesław Matyjewicz)

IX Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej w Seminarium Duchowne w Tarnowie marzec 2010 (reprezentacja szkoły – dyrektor – Celina Cempa, Anna Chronowska, Adam Hejmej, Wiesław Matyjewicz)

X Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Gródek n/Dunajcem wrzesień 2010
(reprezentacja szkoły – dyrektor – Celina Cempa, Anna Chronowska, Adam Hejmej, Wiesław Matyjewicz)

XI Forum Rodziny Szkół Diecezji Tarnowskiej Seminarium Duchowne w Tarnowie marzec 2011 (reprezentacja szkoły: Adam Hejmej, ks. Kamil Wróbel, Anna Chronowska, Wiesław Matyjewicz)

XII  Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Gródek n/Dunajcem wrzesień 2011 (reprezentacja szkoły: Celina Cempa, Wiesław Matyjewicz)

XIII Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Seminarium Duchowne Tarnów marzec 2012
(reprezentacja szkoły: Adam Hejmej, ks. Kamil Wróbel, Wiesław Matyjewicz)

XIV Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Gródek n/Dunajcem wrzesień 2012
(reprezentacja szkoły: Celina Cempa, Wiesław Matyjewicz)

XV Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Seminarium Duchowne Tarnów marzec 2013

(reprezentacja szkoły: nie było)

 XVI Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Gródek n/Dunajcem wrzesień 2013
(reprezentacja szkoły: Celina Cempa, Wiesław Matyjewicz, ks. Piotr Kiełbasa) - poświęcenie sztandaru Rodziny Diecezji Tarnowskiej przez ks. bpa Andrzeja Jeża

 XVII Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Seminarium Duchowne Tarnów marzec 2014

(reprezentacja szkoły: nie było)

 XIX Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Seminarium Duchowne Tarnów marzec 2015

(reprezentacja szkoły: ks. Piotr Kiełbasa)

XX Forum Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Gródku nad Dunajcem - wrzesień 2015 r.  reprezentacja szkoły: dyrektor szkoły Ryszard Poradowski, ks. Piotr Kiełbasa, opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Laura Czajka, oraz p. Joanna Zdrojewska, p. Adam Hejmej oraz grupa gimnazjalistów