W dniu 12 września pan Piotr Mółka jako opiekun SU zwołał spotkanie organizacyjne na którym wybrano zarząd Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny.
PRZEWODNICZĄCY SU – Kamil Zaczyk klasa IIIa
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SU –  Oliwia Kroczek klasa Ia
SEKCJA ORGANIZACYJNA:
Arkadiusz Biel kl.IIIa
Amelia Król kl.Ia
Klaudia Kotas kl.IId
Magdalena Fraczek kl.IId
SEKCJA PORZĄDKOWA:
Hubert Zaczyk kl.IIIa
Kinga Furczoń  kl.IId
Justyna Czoch kl.IIIb
SEKCJA FINANSOWA:
Gabriela Dobosz kl.IIId
Angelika Jarzębak kl.IId
Karolina Zaczek kl.IIIb