W dniu 5 września 2014r. komisja wyborcza w składzie p. pedagog Agata Pulka oraz reprezentanci uczniów – Aleksandra Filip, Wioleta Ryba,  przeprowadziła wybory opiekuna SU i przewodniczącego SU. Do głosowania uprawnieni byli wszyscy uczniowie Gimnazjum, którzy mogli oddać jeden głos na nauczyciela – kandydata na opiekuna SU i jeden głos na ucznia – kandydata na przewodniczącego SU. Po komisyjnym przeliczeniu głosów opiekunem SU na rok szkolny 2014/2015 został mgr Piotr Mólka uzyskując 61 głosów a przewodniczącym SU uczeń klasy III a Kamil Zaczyk. 

 

 


alt