- Folder „Szkoły noszące imię Ojca Świętego Jana Pawła II” wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” , Nowy Sącz 2002
- Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. Informator, Publikacja przygotowana przez Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II, Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie oraz Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”, Nowy Sącz 2002 (nasza szkoła str. 253-254)
- Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. W pierwszą rocznicę przejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, Wydawnictwo FAMA – Zbigniew Gumiński, Radom 2006 (wersja polsko-angielska, prezentacja 7 lat działalności Rodziny Szkół, 398 zdjęć sztandarów, prezentacja 551 polskich szkół – nasza szkoła na str. 287)