Uczniowie naszego gimnazjum po raz czwarty wzięli udział w wojewódzkim konkursie na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach pod patronatem Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Z naszego gimnazjum pod koniec maja b.r. zostało wysłanych do Niepołomic 4 referaty:

"Jak Słońce pokazuje czas na Ziemi - zegary słoneczne" - Klaudia Peregrym kl. IIIa,

"Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach - 50 lat minęło" - Aleksandra Świgut kl. IIIa,

"Zanieczyszczenia nieba światłem" - Piotr Cieśla kl. Ib,

"Atmosfera - wpływ na obserwacje astronomiczne oraz ciekawe zjawiska w niej zachodzące" - Patrycja Zaczyk kl. Ic,

Laureatką konkursu została Klaudia Peregrym reprezentująca nasze gimnazjum podczas finału konkursu, który odbył się 13 czerwca 2014r w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach. Klaudia wzięła udział w  seminarium podczas, którego zaprezentowała publicznie swój referat rywalizując z pięcioma innymi prelegentami o najlepsze miejsce w województwie małopolskim. Poziom seminarium był wysoki a rywalizacja dosyć duża. Ostatecznie Klaudia uzyskała III miejsce, wręczono jej dyplom oraz cenne nagrody. Klaudia do konkursu i z okazji  kanonizacji Jana Pawła II wykonała zegar słoneczny na ścianę południowo-wschodnią (od strony drogi głównej) budynku naszego gimnazjum. Zegar został wygenerowany na czas strefowy - letni. Przy wykonaniu zegara Klaudii pomagała jej koleżanka z kl. IIIa - Urszula Pucharska. Ponadto wyróżnienia wraz z dyplomami i nagrodami uzyskali: Aleksandra Świgut (specjalne wyróżnienie) oraz Piotr Cieśla. Należy dodać, że Aleksandra Świgut również przedstawiła publicznie swój referat podczas seminarium, ponieważ dotyczył on 50-cio lecia istnienia MOA w Niepołomicach. Nagrody wręczał Przewodniczący Jury i Prezes PTMA - dr. Henryk Brancewicz, nagrodę specjalną dla Oli wręczał Dyrektor MOA w Niepołomicach - mgr inż. Dominik Pasternak.  Gratulujemy wysokich wyników! Poza wspomnianymi uczniami na seminarium obecni byli również -  mgr Danuta Binko - opiekunka i przygotowująca uczniów do konkursu, pan Wojciech Binko - członek PTMA i organizator terenowych, wieczornych zajęć astronomicznych z teleskopem dla uczniów naszego gimnazjum oraz uczennice z klasy IIIa: Patrycja Sarata i Urszula Pucharska. Po seminarium uczniowie wraz z opiekunką zwiedzili dziedziniec zamku królewskiego w Niepołomicach. Gratulujemy wysokich wyników i zapraszamy  uczniów naszego gimnazjum do udziału w astronomicznych zajęciach terenowych w Łabowej w przyszłym roku szkolnym oraz do wzięcia udziału w XI edycji omawianego konkursu w Niepołomicach.