W drugim semestrze roku szkolnego 2013/14 odbył się konkurs dla klas trzecich gimnazjum pt. "Najlepszy geograf - 2014". Celem konkursu było utrwalenie wiadomości z geografii z całego cyklu kształcenia w gimnazjum w klasach I-III, a przede wszystkim jak najlepsze przygotowanie się do egzaminu (arkusz -  przedmioty przyrodnicze) z geografii. Konkurs miał charakter trzech testów na wzór zadań egzaminacyjnych obejmujących program z geografii z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej gimnazjum. Najlepszymi geografami w naszym gimnazjum okazali się: I miejsce - Klaudia Trojan IIId 90% punktów, II miejsce - Małgorzata Żywczak IIIc 83% punktów, III - miejsce Konrad Banach IIIb 80% punktów. Gratulujemy wysokich wyników! Najlepsza trójka geografów została nagrodzona ocenami celującymi z geografii oraz nagrodami książkowymi wręczonymi na uroczystym pożegnaniu absolwentów. Już teraz zachęcamy drugoklasistów do utrwalania wiedzy z geografii aby w przyszłym roku uzyskać jak najlepsze wyniki w kolejnej edycji konkursu...Organizatorem konkursu jest nauczycielka geografii - mgr Danuta Binko.