Ogólnopolskie Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę, nasza szkoła wzięła udział w każdej organizowanej dotychczas pielgrzymce.

I Pielgrzymka 9 października 2001 (44 uczniów; ks. Piotr Pawlina, Celina Cempa, Wiesław Matyjewicz, Jakub Owsianka – kierownik wycieczki)

II Pielgrzymka 17 października 2002 (41 uczniów; Król Urszula – rodzic, Adam Hejmej, Wiesław Matyjewicz – kierownik wycieczki)

III Pielgrzymka 9 października 2003 Jan Paweł II Apostoł Jedności (50 uczniów; ks. Piotr Pawlina, Anna Chronowska, Adam Hejmej, Wiesław Matyjewicz – kierownik wycieczki)

IV Pielgrzymka 6 października 2004 (50 uczniów, w tym poczet sztandarowy; ks. Czesław Bachula, Anna Chronowska, Adam Hejmej, Wiesław Matyjewicz – kierownik wycieczki; akcja „Dzieci – Dzieciom” – zbiórka zeszytów dla dzieci z Litwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy)

V Pielgrzymka 6 października 2005 pod hasłem Jan Paweł II i Radość Eucharystii (51 uczniów razem z pocztem sztandarowym; ks. Grzegorz Lubecki, Ewa Chomiczewska, Adam Hejmej, Wiesław Matyjewicz – kierownik wycieczki)

VI Pielgrzymka 4 października 2006 (48 uczniów, w tym poczet sztandarowy; ks. Grzegorz Lubecki, Elżbieta Hasior, Adam Hejmej, Wiesław Matyjewicz – kierownik wycieczki; akcja zbiórki żywności dla potrzebujących – uczniowie zebrali 71 kg mąki i cukru)

VII Pielgrzymka 4 października 2007 (46 uczniów, w tym poczet sztandarowy; ks. Grzegorz Lubecki, Jakub Owsianka, Adam Hejmej, Wiesław Matyjewicz – kierownik wycieczki; przekazanie szkołom papieskim gwoździ do sztandarów oraz relikwii z szaty Jana Pawła II)

VIII Pielgrzymka 2 października 2008 (45 uczniów, w tym poczet sztandarowy; Wiesław Matyjewicz – kierownik wycieczki, ks. Grzegorz Lubecki, Adam Hejmej, Agata Janus)

IX Pielgrzymka 8 października 2009 pod hasłem Jan Paweł II - Papież Wolności (48 uczniów, w tym poczet sztandarowy; Wiesław Matyjewicz – kierownik wycieczki, ks. Grzegorz Lubecki, Adam Hejmej, Agata Janus)

X Pielgrzymka 8 października 2010 pod hasłem Jan Paweł II - Odwaga Świętości (48 uczniów, w tym poczet sztandarowy; Wiesław Matyjewicz – kierownik wycieczki, ks. Kamil Wróbel, Adam Hejmej, Agata Janus)

XI Pielgrzymka 5 października 2011 pod hasłem Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy (50 uczniów, w tym poczet sztandarowy; Wiesław Matyjewicz - kierownik wycieczki, ks. Kamil Wróbel, Agata Janus, Adam Hejmej, Danuta Binko); zbiórka pieniężna na szkołę w Togo/Afryka 450,- zł

XII Pielgrzymka 11 października 2012 pod hasłem Jan Paweł II – Papież Rodziny (49 uczniów w tym poczet sztandarowy: Michał Chlebek, Gabriela Świgut, Angelika Konieczny; Wiesław Matyjewicz – kierownik wycieczki, ks. Kamil Wróbel, Agata Janus, Danuta Binko, Adam Hejmej; zbiórka na budowę szkoły w Togo/Afryka 142,- zł)

 XIII Pielgrzymka 10 października 2013 pod hasłem Jan Paweł II – Papież Dialogu (49 uczniów, w tym poczet sztandarowy: Kamil Zaczyk,Alina Filip, Aleksandra Filip; Wiesław Matyjewicz - kierownik pielgrzymki, ks. Piotr Kiełbasa, Danuta Binko, Agata Janus, Adam Hejmej)

XIV Pielgrzymka 9 października 2014 pod hasłem Jan Paweł II – Papież Miłosierdzia (49 uczniów, w tym poczet sztandarowy: Kamil Zaczyk,Alina Filip, Aleksandra Filip; Wiesław Matyjewicz - kierownik pielgrzymki, ks. Piotr Kiełbasa, Danuta Binko, Elżbieta Fedko, Adam Hejmej)

XVI Pielgrzymka 11-12 października 2016 pod hasłem Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia! (49 uczniów, w tym poczet sztandarowy: Mateusz Cempa, Amelia Król, Kinga Sarata; Wiesław Matyjewicz - kierownik pielgrzymki, ks. Rafał Więcław, Danuta Binko, Barbara Szczecina, Adam Hejmej)