Tradycją naszej szkoły jest przesyłanie Ojcu Świętemu listu i laurki wykonanej przez uczniów gimnazjum z okazji rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową, Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Pierwszy list do Watykanu został wysłany w kwietniu 2000 r. przed uroczystością nadania imienia szkole z prośbą o błogosławieństwo Jana Pawła II dla społeczności szkolnej przygotowującej się do uroczystości. W odpowiedzi list od Ojca Świętego zawierzał uczniów i nauczycieli opiece Matki Bożej i zawierał papieskie błogosławieństwo. Ostatnią laurkę dla Jana Pawła II wykonały: Kasia Mołodec, Krzysia Kałuża, Klaudia Leśniak i Natalia Kloze na Wielkanoc 2005 r. Obecnie młodzież przesyła życzenia Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI z okazji świąt i rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową. Na każdy list przychodzi odpowiedź.