Dnia 18.11.2013 - uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum mieli okazję kolejny już raz uczestniczyć w spotkaniu z podróżnikiem firmy "TRZASK". Tym razem gościł u nas pan Ryszard Stabach, który przy pomocy barwnej prezentacji przybliżył nam Indie. Spotkanie miało na celu uzupełnienie programu nauczania z przedmiotu geografia w gimnazjum. W spotkaniu wzięło udział 178 uczniów i 9 nauczycieli. Koordynatorem spotkania była mgr Danuta Binko - nauczyciel geografii i opiekun SKKT.