Szesnastu uczniów naszego gimnazjum wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Biologicznym (Multitest 2013) organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Konkurs odbył się 22 października i polegał na rozwiązaniu testu złożonego z 26 pytań. Konkurs był zróżnicowany na poziom klasy pierwszej (5 osób), drugiej (2 osoby) i klasy trzeciej (9 osób). Test dotyczył bardzo szczegółowej wiedzy z różnych dziedzin biologii i składał się z zadań  wielokrotnego wyboru. Karty odpowiedzi zostały wysłane do Warszawy a wyniki pojawią się w grudniu.