Pomysł wprowadzenia myśli przewodniej do pracy wychowawczej narodził się po nadaniu szkole imienia Jana Pawła II. Bogactwo myśli i wskazówek zawarte w nauczaniu papieskim długiego Pontyfikatu Naszego Rodaka zmusiło nas do zawężenia wprowadzanej tematyki do wybranej myśli, zawierającej i tak całą gamę myślowych konotacji potrzebnych młodemu człowiekowi. Przy wyborze tematu uwaga zwrócona jest na przystępność zakresu tematycznego i jego związek z młodzieżą. Wybierane hasła dotyczą z reguły problemów ponadczasowych: miłości, zaufania, odpowiedzialności, ojczyzny, nauki, młodości. Jest stałym elementem ceremoniału szkolnego. Hasło jest motywem przewodnim Święta Szkoły i Konkursu Literackiego o Nagrodę Dyrektora Szkoły. Treści hasła roku uwzględniane są w kazaniu podczas Mszy Świętej z okazji Święta Szkoły oraz Mszach Św. w intencji Patrona Szkoły. Eksponowane jest podczas uroczystości szkolnych, konkursach, stałych gablotach, gazetkach klasowych. Hasła roku wybrane na dany rok szkolny.

 

2001/02  Drodzy Uczniowie! Szanujcie szkołę! Przygotujcie się do życia poważnie i

               starannie.              

2002/03  Bądźcie gotowi świadczyć sprawie człowieka.

2003/04  Wy jesteście solą ziemi, Wy jesteście światłem świata.

2004/05  Wypłyń na głębię!

2005/06  Iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu.

2006/07  Niech więc miłość buduje mosty między naszymi brzegami!

2007/08  Młodość jest czasem, w którym kładzie się fundamenty.

2008/09  Dobro Ojczyzny jest również moim dobrem.

2009/10  Bądźcie świadkami Bożego miłosierdzia!

2010/11  Wolność trzeba stale zdobywać.

2011/12  Nie bójcie się iść drogą świętości!

2012/13   Dzieci są nadzieją.

2013/14   Nie samym chlebem człowiek żyje!

2014/15   Życie jest poszukiwaniem prawdy, dobra, piękna.

2015/16   Nie czekajcie, aż staniecie się starsi, by wyruszyć drogą świętości.