Program wychowawczy „Szkoła drogą ku przyszłości” 
zawiera cele, zadania, formy działania związane z Patronem szkoły.