Pamiątkowy medal z brązu ze słowami Ojca Świętego „Zwyciężaj siebie!”, z wizerunkiem Patrona, z datami 1978 – 2005 wybity został w pracowni pana Jana Łatki w Łabowej staraniem Rady Szkoły II Kadencji. Medal przyznawany jest najlepszym absolwentom szkoły według kryteriów ustalonych w Statucie Gimnazjum oraz osobom zasłużonym dla szkoły. Medal ufundowali sponsorzy, wśród których byli: Bolesław Poręba, Krzysztof Skraba, Sylwester Główczyk, Marek Janczak – Wójt Gminy Łabowa, Jan Oleksy – Przewodniczący Rady Gminy. Przyznawany jest od 2005 roku. Uczniowie, którzy otrzymali medal pamiątkowy wpisywani są do Złotej Księgi Uczniów Uhonorowanych Medalem Pamiątkowym.

Medal Najlepszy Absolwent otrzymali:

2004/05
Barbara Cecur (Nowa Wieś)
Krystyna Pasek (Nowa Wieś)
Jacek Rogóż (Krzyżówka)
Joanna Pasek (Nowa Wieś)

2005/06
Judyta Cempa (Uhryń)
Anna Czerwińska (Łabowa)
Dariusz Stanisz (Roztoka Wielka)
Agnieszka Poręba (Nowa Wieś)

2006/07
Małgorzata Brożek (Łabowa)
Katarzyna Mołodec ( Łabowa)
Maciej Mąka (Łabowa)

2007/08
Bartłomiej Jasiński (Kotów)
Paulina Maciak (Łabowa)

2008/09
Małgorzata Szlachcic (Składziste)
Justyna Zielińska (Roztoka Wielka)
Justyna Klimczak (Roztoka Wielka)
Jarosław Malczak (Kotów)


 W 2008 roku Medal pamiątkowy przyznano panu mgr Włodzimierzowi Walągowi, starszemu wizytatorowi KO w Krakowie za wieloletnią współpracę ze szkołą w zakresie nadzoru pedagogicznego.


2008/09
Malczak Jarosław (Kotów)
Klimczak Justyna (Roztoka Wielka)
Zielińska Justyna (Roztoka Wielka)
Małgorzata Szlachcic (Składziste)

2009/10
Brożek Katarzyna (Łabowa)
Mąka Michał (Łabowa)
Smreczak Kamil (Łabowa)

2010/11
Jakub Lelito (Nowa Wieś)
Justyna Lelito (Składziste)
Karolina Lelito (Czaczów)

2011/12
Małgorzata Mąka (Łabowa)
Natalia Jania (Łabowa)

2012/13
Wójsik Marcin (Maciejowa)
Kachniarz Joanna (Kotów)

2013/14
Urszula Wójsik (Maciejowa)
Karol Zdrojewski (Łabowa)

2014/15
Faustyna Konieczna  (Łabowa)
Alina Filip (Nowa Wieś)
Dominika Świgut (Nowa Wieś)