Dnia 20 czerwca 2013 r. odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego podsumowujące  całoroczną pracę. W wyniku oceny planu pracy Samorządu na rok szkolny 2012/2013 stwierdzono, że zadania zostały wykonane i cieszyły się one dużym zainteresowaniem uczniów.
Opiekun i Zarząd SU składają podziękowania gronu pedagogicznemu a także uczniom, którzy angażowali się w pracę Samorządu.