7.06.2013 już po raz dziewiąty odbył się wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o naszej gminie Łabowa. Organizatorkami konkursu były jak zawsze - mgr. Stanisława Maksymiec i

mgr Danuta Binko. Konkurs miał charakter testu. W konkursie wzięło udział 16 uczniów: kl. Ia: Kamila Szczecina, Alina Filip, Aleksandra Filip, Anita Filip, Dominika Majerz, Wioletta Ryba, Ib: Dominika Świgut, Id: Mikołaj Król, IIb: Konrad Banach, Łukasz Klimczak, Łukasz Biel, IId: Klaudia Zaczyk, Klaudia Trojan, Natalia Złocka, IIIb: Kinga Jarzębak, Beata Kołdras. Najlepszy wynik osiągnęli: Konrad Banach 75% pkt., Kinga Jarzębak 64%pkt., Łukasz Klimczak 63%pkt. Nagrody za trzy pierwsze miejsca zostaną wręczone na apelu szkolnym. Gratulujemy zwycięzcom! Zapraszamy do następnej - jubileuszowej X edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.