Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT w Warszawie zorganizowało Ogólnopolski Konkurs Plastyczny propagujący profilaktykę uzależnień pt. „Nie musisz się wspomagać …, aby być szczęśliwym”. Celem konkursu było uświadamianie młodzieży występujących zagrożeń, kształtowanie ich pozytywnego wizerunku, promocja zdrowych zachowań na co dzień, profilaktyka uzależnień od alkoholu, nikotyny oraz narkotyków. W konkursie wzięli udział następujący uczniowie naszego gimnazjum:
1.    Chlebek Agnieszka kl. II c
2.    Kalisz Mariola kl. II c
3.    Świgut Gabriela kl. III b
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec maja.