Dnia 4.03.2013 - po raz drugi w bieżącym roku szkolnym społeczność naszego gimnazjum miała okazję uczestniczyć w spotkaniu z podróżnikiem firmy "TRZASK". Tym razem gościł u nas pan Ryszard Stabach, który przy pomocy barwnej prezentacji przybliżył nam Australię. Spotkanie miało na celu uzupełnienie programu nauczania z przedmiotu geografia w gimnazjum. W spotkaniu wzięło udział 198 uczniów i 11 nauczycieli. Koordynatorem spotkania była mgr Danuta Binko - nauczyciel geografii i opiekun SKKT.