W dniu 20 grudnia na sali gimnastycznej odbył się, przygotowany przez Samorząd Uczniowski, szkolny apel.
Opiekun SU przedstawił wyniki konkursów zorganizowanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia na:
Kartkę Świąteczną
I miejsce – Klaudia Peregrym kl.IIa
II miejsce – Arleta Szeptak kl.IIIa
III miejsce – Agnieszka Chlebek kl.IIc 
Wyróżnienia: Anita Kucia kl.IIIc, Gabriela Świgut kl.IIIb, Paulina Ciepiela kl.Ic, Klaudia Szarota kl.Ic.
Świąteczny Stroik
I miejsce - Arleta Szeptak kl. IIIa
II miejsce – Bartłomiej Klimczak kl.Id
III miejsce – Dominika Majerz kl.Ia
Wyróżnienia: Agnieszka Chlebek kl.IIc, Dawid Klimczak kl.Ib, Bartłomiej Zieliński kl.IIIc.
Ozdoba Choinkowa:
I miejsce – Magdalena Frączek kl.Ib
II miejsce – Wioleta Ryba kl.Ia
III miejsce – Piotr Zygadlewicz kl.Ib 
Wyróżnienie: Marta Lisowska kl.Ib.
Następnie wysłuchano kolędy w wykonaniu reprezentantów z sześciu klas, którzy zakwalifikowali się do dzisiejszego finału.
- kl. Ib – Justyna Czoch, Miranda Baran „Śliczna Gwiazda",
- kl. Id – Dominika Owczarz, Faustyna konieczna, Dominika Fiut – „Gwiazda Betlemska",
- kl. IIa – Patrycja Sarata, Marzena Baran, Klaudia Peregrym – „Dzisiaj w Betlejem",
- kl. IId – Natalia Złocka, Justyna Drożdż, Aleksandra Horowska – „Wśród nocnej ciszy",
- kl. IIIa - Maciak Ewelina, Magdalena Poręba - "Śpiewanka pod choinkę",
- kl. IIIc – Karolina Zielińska, Natalia Banach – „Dzisiaj w Betlejem",.
Gdy jury udało się na obrady, szkolny chór zaśpiewał kolędy umilając czas oczekiwania na werdykt.
Zwyciężyła klasa Ib, 2 miejsce klasa IIIa, 3 miejsce klasa IId, wyróżnienie dla klasy IIa.
Przewodnicząca SU Ewelina Maciak złożyła wszystkim pracownikom szkoły i uczniom serdeczne życzenia spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.