W tym roku nasze gimnazjum, tak jak i w poprzednich latach, wzięło udział w akcji "Góra Grosza".
Była to już XII edycja tej akcji, której celem jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie rodzinnych domów dziecka. Członkowie SU przez dwa tygodnie zbierali groszowe monety wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
Efekt zbiórki to  - 106 zł. 22 gr., które zgodnie z instrukcją w styczniu 2012r. zostaną przesłane kurierem UPS do organizatorów.
Wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji - serdecznie dziękujemy.