Trasa IX Gimnazjalnego Rajdu Szlakami Jana Pawła II - 30.09.2011:
Łabowa – Myślenice – Uklejna – Śliwnik – Łysina - Lubomir – Kudłacze - Łabowa
Czytaj więcej o szczegółach Rajdu!
Uczestnicy rajdu:
 
            1. Klimczak Tobiasz                 Ia
            2. Złocki Patryk                      Ia
            3. Rolka Mateusz                    Ia
            4. Sekuła Adam                      Ic
            5. Zygadlewicz Maciej              IIa
            6. Kurzeja Miłosz                     IIa
            7. Górka Tomasz                    IIc
            8. Kronenberger Katarzyna      IIc
            9. Pakosz Paweł                     IIc
            10. Pancerz Natalia                 IIc
            11. Sekuła Szczepan               IIIa
            12. Kucia Małgorzata               IIIb
            13. Jania Natalia                     IIIb
            14. Wnęk Kinga                     IIIb
            15. Śmietana Krzysztof            IIIb
            16. Sikorski Arkadiusz              IIIc
            17. Zygadlewicz Piotr              VIb Szk. Podst.
 
Kierownik rajdu: Danuta Binko (opiekun SKKT - organizator rajdu, n- l geografii i informatyki)
Opieka: Jakub Owsianka (Przewodnik Beskidzki, pedagog szkolny),
           Przemysław Janisz (nauczyciel j. angielskiego)

Wyjazd z Łabowej o godz. 8.00, powrót o godz. 21.00.
Trasa pieszego wędrowania: 
- fragment Małopolskiego Szlaku im. Jana Pawła II – od Myślenic do szczytu Śliwnik. 
  (Karol Wojtyła odbył pieszą wycieczkę na Ukleinę (677m n.p.m) – 1 maja 1959r.)
  Na trasie tego odcinka m. in. ruiny baszty strażniczej z XIII w. i rezerwat przyrody  
  „Zamczysko nad Rabą”,
- przejście czerwonym szlakiem na Lubomir (904 m n.p.m.),
- zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego im. Tadeusza Banachiewicza w Weglówce  
  gm. Wiśniowa:
  - wysłuchanie i obejrzenie prezentacji multimedialnej na temat historii obserwatorium oraz 
  obiektów astronomicznych oglądanych z obserwatorium,
  - obserwacja przez teleskop plam na Słońcu oraz słonecznych turbulencji,
- przejście z Lubomira szlakiem czarnym do schroniska PTTK na Kudłaczach (odpoczynek 
  oraz gorący posiłek), 
Czas pieszej wędrówki: 10.00 – 19.00
 W drodze powrotnej w minibusie - konkurs wiedzy na temat trasy rajdu oraz zwiedzanego obserwatorium astronomicznego.
Najwięcej poprawnych odpowiedzi udzielili: Małgorzata Kucia i Krzysztof Śmietana.
 
Zdjęcia z rajdu:
 
alt 
 
Na trasie
 
na trasie 2

alt


alt
 
 alt

alt

alt