W czwartek 13 października Samorząd Uczniowski wspólnie z uczniami klasy IIIb przygotował apel z okazji 238 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. (czytaj więcej)

apel z okzaji świeta KEN

apel z okazji święta KEN 

apel z okazji święta KEN

apel z okazji święta KEN