POWSTANIE GIMNAZJUM W ŁABOWEJ

1 września 1999r. wkroczyliśmy w nowy etap systemu kształcenia w Polsce. Reforma oświaty wprowadzona ustawą MEN z dnia 8 stycznia 1999r. zmieniła oblicze naszych szkół. Skróceniu uległ okres kształcenia podstawowego (I-VI) pojawił się nowy typ szkół – gimnazja. W ten sposób powstał Publiczne Gimnazjum w Łabowej. Uczęszczają do niego uczniowie z całej gminy Łabowa. Dyrektorem szkoły od chwili jej powstania jest mgr Celina Cempa.
Od 16 października 2000r. szkoła przyjęła imię Jana Pawła II ( Uchwała Rady Gminy Łabowa Nr XIX/106/2000 z 30 marca 2000r.). Szkoła angażuje się w pracę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, a działalność związana z Patronem stanowi ważny element pracy wychowawczej szkoły.
W okresie pierwszych pięciu lat istnienia gimnazjum w latach 1999 - 2004 
w szkole uczyło się 509 uczniów tj. średnio 248,6 uczniów rocznie. Gimnazjum 
w Łabowej ukończyło w tym okresie 306 absolwentów. W latach 2004 – 2008 edukację w gimnazjum zakończyło 376 uczniów.
Misja szkoły zawarta jest w haśle „ Szkoła drogą do przyszłości”, podkreśla ono działanie szkoły zmierzające do wszechstronnego rozwoju osobowości, respektowania wartości chrześcijańskich, poznawania tradycji i kultury regionu, kształtowania uczuć patriotycznych, przygotowania do dalszej edukacji i samodzielnego życia.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA PUBLICZNEMU GIMNAZJUM W ŁABOWEJ

W dniu 16 października 2000r. w 22 rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Łabowej połączona z poświęceniem sztandaru i pamiątkowej tablicy.
Mottem uroczystości były słowa naszego patrona widniejące na tablicy pamiątkowej: "Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię POLSKA. Tego trudu się nie lękajcie".
Uroczystość rozpoczęła msza święta przy ołtarzu polowym obok kościoła parafialnego w Łabowej celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ordynariusza ks. dra Wiktora Skworca. Po przejściu z pocztem sztandarowym z placu kościoła do szkoły, wójt gminy Łabowa mgr inż. Władysław Karpierz odczytał akt nadania imienia Publicznemu Gimnazjum. Kurator mgr Marek Micho odsłonił pamiątkową tablicę, a ksiądz Proboszcz Piotr Pawlina poświęcił ją. Następnie na Sali gimnastycznej młodzież gimnazjum zaprezentowała zaproszonym gościom spektakl słowno-muzyczny poświęcony patronowi naszej szkoły.

ŚWIĘTA SZKOŁY

Co roku w rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego oraz w rocznicę nadania imienia szkole uczniowie uczestniczą we mszy świętej w intencji czcigodnego patrona.
Po mszy świętej uczniowie mają okazję posłuchać swoich kolegów i koleżanek, którzy prezentują wiersze, piosenki, inscenizacje dotyczące Jana Pawła II i jego literackiej twórczości.