I Ogólnoszkolny Test Wiedzy o Patronie Szkoły 2009 - 264 uczniów (14 nieobecnych)

I miejsce IIIc 82,2% punktów
II miejsce Ia 74%
III miejsce Ib 68,2%

Indywidualnie 100% pkt. uzyskało 18 uczniów:
Joanna Szczecina IIIc
Angelika Wójsik IIIc
Krystyna Stożek IIIc
Adrianna Skraba Ia
Paulina Baran Ia
Mariusz Wójsik Ia
Kinga Horowska Ib
Justyna Lelito Ib
Ola Jurek Ib
Dominika Zielińska Ib
Maria Augustyńska iB
Kamil Smreczak IIc
Monika Poręba IIc
Paulina Wrona IIId
Justyna Klimczak IIIId
Krzysztof Smreczak Ic
Klaudia Kachniarz Ic
Agnieszka Sikora IIIa

II Ogólnoszkolny Test Wiedzy o Patronie Szkoły 2010 – 245 uczniów


I miejsce Ic 79% punktów
II miejsce IIIc 74,3%
III miejsce Ia 67,5%

Indywidualnie 100% pkt. uzyskało 15 uczniów:
Adrian Jacak Ic
Sławomir Sikora Ic
Patrycja Tokarczyk Ic
Kinga Bocheńska Ic
Karolina Lelito IIc
Barbara Sekuła IIc
Klaudia Kachniarz IIc
Katarzyna Augustyńska Ib
Małgorzata Kowalik Ib
Małgorzata Mąka Ib
Maria Augustyńska IIb
Sławek Poręba IIb
Ola Jurek IIb
Tomasz Karbowski IIa
Jakub Lelito IIa

III Ogólnoszkolny Test Wiedzy o Patronie Szkoły 2011 – 241 uczniów

I miejsce IIIb 52,1% punktów
II miejsce IIa 51%
III miejsce IIId 50,3%
Średnia szkoły 45,4%

Indywidualnie 100% pkt. uzyskało 2 uczniów:
Dominika Szarek IIc
Szczepan Sekuła IIa

IV Ogólnoszkolny Test Wiedzy o Patronie Szkoły 2012 – 225 uczniów

I miejsce IIIc 71,3% (wych. Anna Totoś)

II miejsce Ic 66,8% (wych. Wiesław Matyjewicz)

III miejsce IIIb 66. 3% (wych. Adam Hejmej)

Indywidualnie 100% punktów uzyskało 26 uczniów (11% piszących test):

Ia Peregrym Klaudia, Sarata Patrycja

Ib Zdrojewski Karol, Banach Konrad

Ic Chlebek Agnieszka, Sekuła Małgorzata, Wójs Justyna, Wójsik Urszula, Żywczak Małgorzata

IIa Zaczyk Marcin

IIIa Żywczak Jan

IIIb Augustyńska Katarzyna, Baran Paulina, Ciepiela Natalia, Golonka Klaudia, Kowalik Małgorzata, Sekuła Katarzyna

IIIc Cempa Małgorzata, Fiut Agnieszka, Jacak Adrian, Piętka Maciej, Rogóż Kinga, Szarek Dominika, Zaczyk Paulina


V Ogólnoszkolny Test Wiedzy o Patronie Szkoły 2013 – 236 uczniów

I miejsce – IIIb  67,3% punktów, wychowawca Marek Zachradnik
II miejsce - kl.IIIa – 58,44%, wychowawca Monika Piątek
III miejsce kl. Ia – 55,69, wychowawca Adam Hejmej

Indywidualnie 100% pkt. uzyskało 8 uczniów (3,4% uczniów piszących test):
Ia   Filip Aleksandra, Filip Alina, Szczecina Kamila
Ib   Furczoń Anita
Ic  Szarota Klaudia
II c  Wójsik Urszula
IId  Trojan Klaudia, Zaczyk Klaudia

VI Ogólnoszkolny Test Wiedzy o Patronie Szkoły 2014 – 254 uczniów

I miejsce klasa IIIa 50,3% wychowawca Bożena Buczek

II miejsce IIId 46,3% wychowawca Urszula Pych

III miejsce Ib 45,7% wychowawca Marta Ptak

Indywidualnie 100% pkt. uzyskało 5 uczniów (2% uczniów piszących test):

Ib Paulina Mołodec

IIIc Agnieszka Chlebek, Urszula Wójsik

IIId Klaudia Zaczyk, Natalia Złocka

 

VII OGÓLNOSZKOLNY TEST WIEDZY O JANIE PAWLE II

(pytania do przygotowania dla wszystkich Uczniów gimnazjum) 

1. Kiedy i gdzie urodził się Karol Wojtyła?

2. Jak brzmi drugie imię Karola?

3. Jak mieli na imię jego rodzice i rodzeństwo?

4. Kim był ojciec Karola?

5. Jaki zawód wykonywał brat Karola?

6. Do jakiej szkoły uczęszczał Karol w Wadowicach?

7. Jak nazywano młodego Karola?

8. Kiedy zmarła matka Karola?

9. Kiedy zmarł brat Karola?

10. Co, kiedy i gdzie studiował Karol?

11. Gdzie pracował młody Karol w czasie wojny?

12. Kiedy Karol został wyświęcony na księdza?

13. Gdzie i kiedy młody ksiądz Karol Wojtyła odprawił swoją pierwszą mszę?

14. Gdzie znajdowała się pierwsza parafia księdza Karola?

15. Kiedy Karol Wojtyła został biskupem?

16. Kiedy Karol Wojtyła został kardynałem?

17. Jakie pasje miał Karol Wojtyła?

18. Jakie dramaty napisał Karol Wojtyła?

19. Kiedy Karol Wojtyła został wybrany papieżem?

20. Kiedy miała miejsce inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II?

21. Gdzie i kiedy Jan Paweł II odbył swoją pierwszą podróż zagraniczną?

22. Ile pielgrzymek do Ojczyzny odbył JP II?

23. Kiedy JP II był w Starym Sączu?

24. Kogo kanonizował JP II na starosądeckich błoniach?

25. Kiedy miał miejsce zamach na JP II?

26. Kto dokonał zamachu na JP II?

27. Jak JP II potraktował zamachowca?

28. Jak nazywał się sekretarz JP II?

29. Ile pielgrzymek zagranicznych odbył JP II?

30. Kiedy JP II odbył ostatnią pielgrzymkę zagraniczną i gdzie?

31. Jak długo trwał pontyfikat JP II?

32. Którym pontyfikatem w historii był pontyfikat JP II?

33. Jakie książki napisał JP II podczas swojego pontyfikatu i czego one dotyczą?

34. Kiedy JP II napisał Tryptyk Rzymski i co to jest za książka?

35. Ile encyklik ogłosił JP II?

36. Jakie encykliki napisał JPII? – tytuły w języku polskim.

37. Kiedy JP II odszedł do Domu Ojca?

38. Kiedy Jan Paweł II był beatyfikowany?

39. Kiedy Jan Paweł II został ogłoszony świętym?

40.Dlaczego kanonizacja Jana Pawła II była szczególnym wydarzeniem w historii Kościoła katolickiego?


Test odbędzie się 11 grudnia 2014 r.

Test adresowany jest do wszystkich Uczniów gimnazjum. Uczniowie otrzymują: uwagi pozytywne za co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi, uwagi negatywne za mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi, pochwałę wychowawcy klasy za 100% poprawnych odpowiedzi. Klasy otrzymują punkty (w zależności od ilości uzyskanych punktów przez wszystkich uczniów danej klasy) do konkursu na Najlepszą Klasę w roku szkolnym 2014/2015. 

 

 

VII Ogólnoszkolny Test Wiedzy o Patronie Szkoły 2015 – 237 uczniów

I miejsce klasa IIIb (70% punktów) 

II miejsce IIIa (58,9% punktów)

III miejsce IIb (41,1% punktów)

Indywidualnie 100% pkt. uzyskały dwie uczennice (0,8% uczniów piszących test): Kamilla Szczecina (kl. IIIa) oraz Faustyna Konieczna (kl. IIId).

 

VIII OGÓLNOSZKOLNY TEST WIEDZY O JANIE PAWLE II

(pytania do przygotowania dla wszystkich Uczniów gimnazjum) 

1. Kiedy i gdzie urodził się Karol Wojtyła?

2. Jak brzmi drugie imię Karola?

3. Jak mieli na imię jego rodzice i rodzeństwo?

4. Kim był ojciec Karola?

5. Jaki zawód wykonywał brat Karola?

6. Do jakiej szkoły uczęszczał Karol w Wadowicach?

7. Jak nazywano młodego Karola?

8. Kiedy zmarła matka Karola?

9. Kiedy zmarł brat Karola?

10. Co, kiedy i gdzie studiował Karol?

11. Gdzie pracował młody Karol w czasie wojny?

12. Kiedy Karol został wyświęcony na księdza?

13. Gdzie i kiedy młody ksiądz Karol Wojtyła odprawił swoją pierwszą mszę?

14. Gdzie znajdowała się pierwsza parafia księdza Karola?

15. Kiedy Karol Wojtyła został biskupem?

16. Kiedy Karol Wojtyła został kardynałem?

17. Jakie pasje miał Karol Wojtyła?

18. Jakie dramaty napisał Karol Wojtyła?

19. Kiedy Karol Wojtyła został wybrany papieżem?

20. Kiedy miała miejsce inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II?

21. Gdzie i kiedy Jan Paweł II odbył swoją pierwszą podróż zagraniczną?

22. Ile pielgrzymek do Ojczyzny odbył JP II?

23. Kiedy JP II był w Starym Sączu?

24. Kogo kanonizował JP II na starosądeckich błoniach?

25. Kiedy miał miejsce zamach na JP II?

26. Kto dokonał zamachu na JP II?

27. Jak JP II potraktował zamachowca?

28. Jak nazywał się sekretarz JP II?

29. Ile pielgrzymek zagranicznych odbył JP II?

30. Kiedy JP II odbył ostatnią pielgrzymkę zagraniczną i gdzie?

31. Jak długo trwał pontyfikat JP II?

32. Którym pontyfikatem w historii był pontyfikat JP II?

33. Jakie książki napisał JP II podczas swojego pontyfikatu i czego one dotyczą?

34. Kiedy JP II napisał Tryptyk Rzymski i co to jest za książka?

35. Ile encyklik ogłosił JP II?

36. Jakie encykliki napisał JPII? – tytuły w języku polskim.

37. Kiedy JP II odszedł do Domu Ojca?

38. Kiedy Jan Paweł II był beatyfikowany?

39. Kiedy Jan Paweł II został ogłoszony świętym?

40.Dlaczego kanonizacja Jana Pawła II była szczególnym wydarzeniem w historii Kościoła katolickiego?


Test odbędzie się 18 grudnia 2015 r.

Test adresowany jest do wszystkich Uczniów gimnazjum. Uczniowie otrzymują: uwagi pozytywne za co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi, uwagi negatywne za mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi, pochwałę wychowawcy klasy za 100% poprawnych odpowiedzi. Klasy otrzymują punkty (w zależności od ilości uzyskanych punktów przez wszystkich uczniów danej klasy) do konkursu na Najlepszą Klasę w roku szkolnym 2015/2016.  

 

WYNIKI

18 grudnia 2015 r. odbył się VIII Ogólnoszkolny Test Wiedzy o Patronie Szkoły. Wzięło w nim udział 218 uczniów (nieobecnych – 13 uczniów).

Klasy uzyskały następujące wyniki (średnia poprawnie udzielonych odpowiedzi – zestawienie punktowe i procentowe; można było uzyskać maksymalnie 18 punktów):

I  miejsce – kl. I b – 12,2 pkt. (67,8%)   

II miejsce - kl. I a – 9,1pkt. (50,1%)

III miejsce - kl. III b – 8,9 pkt. (49,4%) 

IV miejsce - kl. II b i kl. III a – 8,0 pkt. (44,4%)

V miejsce - kl. II d – 7,5 pkt. (41,7%)

VI miejsce - kl. I c – 7,3 pkt. (40,1%)

VII miejsce - kl. II a – 5,8 pkt. (32,2%)

VIII miejsce - kl. III d – 5,6 pkt. (31,1%)

IX miejsce - kl. II c – 5,3 pkt. (29,4%)

X miejsce - kl. III c – 4,8 pkt. (26,7%).

23 uczniów (10,6% uczniów gimnazjum) uzyskało 0 punktów (w roku szk. 2014/2015 – 16).

Poszczególne klasy uzyskały średnią punktację: 

1)  klasy I – 9,6 pkt. – 53,3%,

2)  klasy III – 7,0 pkt. – 38,9%, 

3)  klasy II – 6,6 pkt. – 36,7%.

Gratulujemy dobrych wyników!