14 maja odbył się I Ogólnoszkolny Test Wiedzy o Patronie Szkoły. Na drugiej lekcji wszyscy uczniowie rozwiązywali test składający się z 10 pytań (były 4 grupy). Wyniki w poniedziałek na apelu. Można zyskać pozytywną lub negatywną uwagę z zachowania oraz dodatkowe punkty do współzawodnictwa między klasami.