2 czerwca 2017 w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach zakończył - się etapem finałowym –wojewódzki  konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla szkół gimnazjalnych. Opiekę dydaktyczną nad uczniami w naszej szkole pełniła p. Danuta Binko. Na konkurs swoje prace wysłali: Rita Kościsz IIIa, Przemek Kowalik IIIc i Łukasz Świgut IIIc. Nasi koledzy zajęli tam czołowe miejsca:

I miejsce – Przemysław Kowalik IIIc – pt. „Radioteleskopy”

II miejsce – Łukasz Świgut IIIc – pt. „Astrofotografia amatorska”   Czytaj więcej ...