W dniu 1 marca 2017r dziewięciu członków SK LOP wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO – Planeta” organizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Udział w konkursie polegał na rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy ekologicznej złożonego z 30 pytań oraz napisaniu wypowiedzi na temat „Wskaż i opisz zagrożenia dla środowiska występujące w twoim regionie”. Maksymalnie w konkursie można zdobyć 38 punktów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 maja 2017 roku. W konkursie wzięli udział:

  1. Cempa Mateusz kl. III d
  2. Cycoń Mariusz kl. III a
  3. Król Amelia kl. III a
  4. Nieć Oliwia kl. III a
  5. Polańska Magdalena kl. III a
  6. Totoś Wojciech kl. III a
  7. Wójtowicz Justyna kl. III a
  8. Zielonka Katarzyna kl. III a
  9. Złocki Szymon kl. III a