W dniu 1 marca 2016r sześciu członków SK LOP wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO – Planeta” organizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Udział w konkursie polegał na rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy ekologicznej złożonego z 30 pytań oraz napisaniu wypowiedzi na temat „Jakie znasz sposoby oszczędzania wody i jej ochrony przed zanieczyszczeniami?”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2016 roku. W konkursie wzięli udział:
1.    Jarzębak Angelika kl. III d
2.    Kotas Klaudia kl. III d
3.    Mołodec Paulina kl. III b
4.    Ormanty Wiktoria kl. III b
5.    Skraba Patryk kl. III d
6.    Totoś Joanna kl. III a