W czwartek, 17 grudnia odbyła się wycieczka edukacyjna zorganizowana dla czterech zwycięskich drużyn, nagrodzonych w

konkursie „Segregacja odpadów. Uczniowie pod opieką swoich wychowawców: p. Anny Totoś, p. Agaty Janusz, p. Ireny Janiuk, p. Moniki Piątek oraz p. Laury Czajki i opiekuna SK LOP p. Jolanty Brożek mieli możliwość poznania nieznanych, ciekawych miejsc. W ramach wycieczki uczniowie zapoznali się z obiektami i funkcjonowaniem ujęcia wody w Starym Sączu, poznali działalność oczyszczalni ścieków w Wielopolu. Zwiedzając w Nowym Sączu schron prowadzony przez Towarzystwo  Historyczne poznali sposób jego funkcjonowania w czasie działań wojennych. Miłym akcentem wycieczki było zaśpiewanie kolędy i złożenie życzeń świątecznych czytelnikom  portalu „Sądeczanin” przez uczniów klasy I b i I c na sądeckim rynku. W trakcie wyjazdu uczestnicy mogli się posilić w Mc Donaldzie. Serdecznie dziękujemy władzom Gminy Łabowa za umożliwienie udziału w interesującej wycieczce.