Dnia 11 grudnia ogłoszone zostały wyniki konkursu, który ogłosił Urząd Gminy Łabowa. Konkurs trwał prawie przez cały listopad. Celem konkursu było zapoznanie uczniów gimnazjum z właściwymi zasadami segregacji odpadów obowiązującymi w Gminie Łabowa. Wszystkie klasy wykonały kąciki segregacji odpadów, które zostały ocenione przez komisję. W konkursie uczniowie wszystkich klas zebrali 154,5 kg zakrętek, które zostały przekazane na pomoc dla Błażeja. Zebrano również 63,5 kg baterii. Oto wyniki: I miejsce - Ic, II miejsce - IIb, III miejsce - IIa, IV miejsce - Ib, pozostałe klasy kolejno:IIIa, IIIb, IIIc, IId, IIc, IIId, Ia. Uczniowie zajmujący miejsca od I do IV pojadą w przyszłym tygodniu na wycieczkę. Otrzymali również nagrody rzeczowe (pozostali uczniowie otrzymali nagrody pocieszenia). Wszystkie nagrody ufundował pan Marek Janczak Wójt Gminy Łabowa. Mamy nadzieję, że w szkole jak i w domu nadal wszyscy będą segregowali śmieci.