W dniu 8 października odbyło się spotkanie członków Szkolnego Koła CARITAS, na którym wybrano zarząd na rok szkolny 2015/2016.

Przewodniczącą została Martyna Gaborek z klasy IIIc

Zastępcą Gabriela Sarata z klasy IIId

Skarbnikiem Iwona Bocheńska z klasy IIIa.

Justyna Dutka z klasy IIIa i Kinga Szczecina z klasy IIId będą opiekowały się gablotą i prowadziły kronikę SKC.

Na zakończenie zebrania zatwierdzono plan pracy na rok szkony 2015/2016. 

Na zebraniu obecnych było 8 uczniów.