9.06.2015 już po raz jedenasty odbył się wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o naszej gminie Łabowa. Organizatorkami konkursu były jak zawsze - mgr. Stanisława Maksymiec i mgr Danuta Binko. Konkurs miał charakter testu. W konkursie wzięło udział 12 uczniów: kl. IIa: Justyna Dutka, Agata Horowska,kl. IIIa:  Aleksandra Filip, Alina Filip, Anita Filip, Dominika Majerz, Kinga Sekuła, Kamila Szczecina, Hubert Zaczyk, Danuta Cempa, Kacper Zaczyk, Kamil Zaczyk. Najlepszy wynik osiągnęli: Dominika Majerz 75% pkt., Kinga Sekuła 69%pkt., Alina Filip 68%pkt. Nagrody książkowe za trzy pierwsze miejsca zostały wręczone na uroczystości pożegnania absolwentów. Gratulujemy zwycięzcom! Zapraszamy gimnazjalistów do następnej -  XII edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.