Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej informuje, że w dniu 12 czerwca 2015 (tj. w piątek) o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie z dyrektorem  rodziców uczniów klas piewrwszych Gimnazjum w obecności wychowawców klas.
Z uwagi na wagę poruszanych spraw proszę o niezawodne przybycie.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
dr inż.  Ryszard Poradowski