W dniu 26 maja 2015 roku w Zielonej Górze odbył się finał krajowy XIV edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Przedstawicielami województwa małopolskiego była reprezentacja Popradzkiego Parku Krajobrazowego, którą stanowiła drużyna z naszego gimnazjum w składzie: Faustyna Konieczna kl. III d, Paulina Mołodec kl. II b, Dominika Świgut kl. III b, Joanna Totoś kl. II a. Uczennice były przygotowywane przez panią Jolantę Brożek. Konkurs jest pięcioetapowy. Obejmuje eliminacje szkolne, gminne, parkowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Dotarcie do ostatniego szczebla konkursu jest świadectwem ogromnej wiedzy z zakresu biologii, geografii, ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, znajomości ponad 100 parków krajobrazowych Polski oraz znajomości wielu gatunków chronionych roślin, zwierząt i roślin pospolitych.
Do Zielonej Góry przybyły najlepsze reprezentacje wszystkich szesnastu województw, a więc konkurencja była bardzo duża. Finał składał się z trzech etapów. W pierwszym uczniowie indywidualnie rozwiązywali bardzo trudny test wiedzy z biologii, ekologii, geografii, ze znajomości 120 parków krajobrazowych Polski. W części drugiej indywidualnie rozpoznawali po 20 gatunków chronionych roślin, chronionych zwierząt oraz 20 gatunków roślin pospolitych.
W kolejnym etapie uczestnicy rozwiązywali zadania z topografii. W całym konkursie drużyny mogły zdobyć maksymalnie 530 punktów.  
Nasza reprezentacja spisała się znakomicie zajmując I miejsce drużynowo.
Oto wyniki finału:
I miejsce – ZSG, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej, Popradzki PK, woj. małopolskie – 481 pkt
II miejsce - Publiczne Gimnazjum w Krasocinie, Przedborski PK, woj. łódzkie
III miejsce – Gimnazjum im. Marii Curie Skłodowskiej w Rybnie, Welski PK, woj. warmiński-mazurskie

Reprezentanci naszego gimnazjum otrzymali nagrody rzeczowe – noktowizory oraz książki. Nagrodą dla wszystkich szesnastu drużyn i ich opiekunów był pobyt w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w dniach 25-29 maja 2015r. Uczestnicy mieli możliwość poznania walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu m. in. brali udział w rejsie statkiem po rzece Warcie i Odrze,  zwiedzali Muzeum Fortyfikacji oraz rezerwat nietoperzy „Nietoperek”, uczestniczyli w warsztatach wikliniarskich, garncarskich, prowadzili obserwacje ornitologiczne w Parku Narodowym „Ujście Warty”. Była to również okazja do poznania koleżanek i kolegów z różnych stron Polski oraz spędzenia czasu w bardzo miłej atmosferze. Serdecznie gratulujemy reprezentantkom naszego gimnazjum kolejnego, wielkiego sukcesu, który był możliwy dzięki ich wytrwałości i ogromnej pracy.