Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej informuje, że w dniu 11 lutego 2015 (tj. we środę) o godzinie 16:00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców uczniów Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Łabowej.
Zebranie rozpocznie się spotkaniem z dyrektorem szkoły na sali  gimnastycznej, a bezpośrednio po nim odbędą się zebrania z wychowawcami wszystkich klas.
Z uwagi na wagę poruszanych spraw proszę o niezawodne przybycie.
Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
dr inż.  Ryszard Poradowski