Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łabowej informuje, że w dniu 8 stycznia 2015r. tj. czwartek o godz. 1600  na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie z rodzicami Gimnazjum i Szkoły Podstawowej (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannym w zachowaniu).