Pod koniec roku szkolnego 2013/14 w naszym gimnazjum została zorganizowana X edycja konkursu "Czy znasz swoją gminę?" . Organizatorkami konkursu były mgr Stanisława Maksymiec i mgr Danuta Binko. Konkurs obejmował dwa etapy:

I etap - 15.05.2014 - test sprawdzający wiedzę ogólną na temat gminy Łabowa dla wszystkich obecnych uczniów klas I-III - 229 uczniów,

II etap - 12.06.2014 - test sprawdzający wiedzę ogólną na temat gminy Łabowa dla uczniów z największą ilością punktów zdobytych w I etapie konkursu.

Do II etapu zostało zakwalifikowanych 12-tu uczniów z największą ilością punktów: Konrad Banach IIIb 35p., Patryk Skraba Id 33p., Angelika Jarzębak Id 32p., Klaudia Kotas Id 32p., Hubert Zaczyk IIa 32p., Norbert Chlebek IIIc 31p., Małgorzata Żywczak IIIc 30p., Urszula Wójsik IIIc 30p., Faustyna Konieczna IId 30p., Jakub Zieliński IIIc 29p., Kamil Zaczyk IIa 29p., Dominika Świgut IIb 29p. Klasowe wyniki I etapu i średnia ilość punktów zdobytych przez klasę:

I miejsce –  III c – 22 pkt

II miejsceIII a 21 pkt

III miejsceII b i I d – 19 pkt

IV miejsce -  II a – 18 pkt

V miejsce -   II c III b – 17 pkt

VI  miejsce - I a, II d i  III d – 16 pkt

VII miejsce -   I b  - 15 pkt

VIII miejsce -   I c - 13,5 pkt

Ostatecznie do II etapu zgłosiło się 9-ciu uczniów i uzyskali następujące wyniki:                                                                                                 

I miejsce - Konrad Banach i Małgorzata Żywczak (27p.),

II miejsce -  Norbert Chlebek i Faustyna Konieczna (24p.),

III miejsce - Dominika Świgut (21p.),

IV miejsce - Patryk Skraba, Hubert Zaczyk (19p.),

V miejsce - Urszula Wójsik (17p.),

VI miejsce - Klaudia Kotas (11p.)

Uczniowie z największą ilością punktów zostali nagrodzeni ocenami cząstkowymi z geografii - celującą za 85% i bardzo dobrą za 75-85% punktów. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniowie, którzy przystąpili do II etapu otrzymali nagrody książkowe. Gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.