W dniu 27 maja 2014 roku w Gdańsku odbył się ogólnopolski finał XIII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Przedstawicielami województwa małopolskiego była reprezentacja Popradzkiego Parku Krajobrazowego, którą stanowiła drużyna z naszego gimnazjum w składzie: Konrad Banach kl. III b, Agnieszka Chlebek kl. III c, Dominika Świgut kl. II b, Małgorzata Żywczak kl. III c. Uczniowie byli przygotowywani przez panią Jolantę Brożek. Konkurs jest imprezą pięcioetapową. Obejmuje eliminacje szkolne, gminne, parkowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Dotarcie do ostatniego szczebla konkursu jest świadectwem ogromnej wiedzy z zakresu biologii, geografii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, znajomości ponad 100 parków krajobrazowych Polski oraz znajomości wielu gatunków chronionych roślin i zwierząt.
Do Gdańska przybyły reprezentacje wszystkich szesnastu województw, a więc konkurencja była bardzo duża. Finał składał się z kilku etapów. W pierwszym uczniowie indywidualnie rozwiązywali test wiedzy z biologii, ekologii, geografii, ze znajomości 120 parków krajobrazowych Polski. W etapie drugim uczniowie indywidualnie rozpoznawali po 20 gatunków chronionych roślin, chronionych zwierząt oraz 20 gatunków roślin pospolitych.
W kolejnym etapie uczestnicy rozwiązywali zadania z topografii. W całym konkursie drużyny mogły zdobyć maksymalnie 530 punktów.  
Ostatecznie nasi reprezentanci spisali się świetnie zajmując II miejsce drużynowo.
Oto wyniki finału:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Krasocinie, Przedborski PK, woj. łódzkie – 498 pkt
II miejsce - ZSG, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej, Popradzki PK, woj. małopolskie – 496 pkt
III miejsce – Gimnazjum w Cybince, Krzesiński PK, woj. lubuskie – 484 pkt

Reprezentanci naszego gimnazjum otrzymali nagrody rzeczowe – aparaty fotograficzne, termosy, książki. Nagrodą dla wszystkich szesnastu drużyn i ich opiekunów był pobyt w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Pomorskiego w dniach 26-30 maja 2014r. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzania zabytków Gdańska, zapoznania się z walorami przyrodniczymi Słowińskiego Parku Narodowego (ruchome wydmy, Jezioro Łebsko, ścieżka przyrodnicza „Światło latarni”), obejrzenia wybrzeża klifowego w Jastrzębiej Górze podczas wędrówki w rezerwacie „Dolina Chłapowska” . Dużą atrakcją był rejs kutrem badawczym z oceanografem po Zatoce Puckiej i zapoznanie się ze zwierzętami złowionymi w sieci. Ciekawe były zajęcia w Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i spotkanie z przebywającymi tam fokami. Finał konkursu to również okazja do poznania koleżanek i kolegów z różnych stron Polski oraz spędzenia czasu w bardzo miłej atmosferze. Serdecznie gratulujemy reprezentantom naszego gimnazjum kolejnego, wielkiego sukcesu, który był możliwy dzięki ich wytrwałości i ogromnej pracy.