W dniu 24.10.2013 odbył się etap szkolny Małopolskiego Konkursu Geograficznego pod hasłem "Poznajemy świat i Polskę". W konkursie wzięło udział siedmiu gimnazjalistów: z klasy IIIb - Izabela Baran, Urszula Cecur, Maciej Dawid Mirek, z klasy IIIc -  Agnieszka Chlebek, Jakub Zieliński, Norbert Zieliński, z klasy IId - Bartłomiej Klimczak. Najlepszy wynik uzyskał Jakub Zieliński, który został zakwalifikowany do etapu rejonowego. Etap rejonowy odbędzie się 6.12.2013 - gratulujemy i trzymamy kciuki za Kubę.