W dniu 16.09.2013r. odbyło się zebranie Szkolnego Koła Caritas, na którym wybrano zarząd koła oraz zaplanowano działania na rok szkolny 2013/2014.

Przewodniczącą została Agnieszka Chlebek kl. IIIc, zastępcą Małgorzata Żywczak kl. IIIc, skarbnikiem Roksana Kaczmarczyk kl. IIIa.

Wykonanie gabloty powierzono Małgosi Żywczak i Uli Wójsik z kl. IIIc, a prowadzenie kroniki SKC Małgosi Sekule i Karolinie Szczecinie z klasy IIIc.

W kolejnym punkcie obrad, zarząd powitał nowych członków koła oraz naszego nowego opiekuna duchowego ks. mgr Piotra Kiełbasę.    

Na zakończenie wszyscy zebrani zatwierdzili plan pracy na rok szkolny 2013/2014.