Uczniowie naszego gimnazjum po raz trzeci wzięli udział w wojewódzkim konkursie na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach pod patronatem Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Z naszego gimnazjum pod koniec maja b.r. zostało wysłanych 5 referatów:

"Mierzenie odległości na niebie" - Karolina Zielińska kl. IIIc,

"Czy jesteśmy sami we wszechświecie?" - Gabriela Świgut kl. IIIb,

"Neil Armstrong - misja Apollo 11" - Magdalena Cieśla kl. IIIb,

"Nowy dom dla Ziemian" - Kinga Jarzębak kl. IIIb,

"Wahadłowce" - Beata Kołdras kl. IIIb

Laureatką konkursu została Karolina Zielińska, która reprezentowała nasze gimnazjum podczas finału konkursu, który odbył się 14 czerwca 2013r w Niepołomicach. Karolina wzięła udział w  seminarium podczas, którego zaprezentowała publicznie swój referat rywalizując z pięcioma innymi prelegentami o najlepsze miejsce w województwie małopolskim. Poziom seminarium był wysoki a rywalizacja dosyć duża. Ostatecznie Karolina Zielińska uzyskała V miejsce, wręczono jej dyplom oraz cenne nagrody. Wyróżnienia wraz z dyplomami i nagrodami uzyskały aż trzy uczennice z naszego gimnazjum: Gabriela Świgut, Magdalena Cieśla, Kinga Jarzębak. Beata Kołdras otrzymała dyplom za udział w konkursie. Nagrody wręczał Przewodniczący Jury i Prezes PTMA - dr. Henryk Brancewicz. Gratulujemy wysokich wyników! Poza wspomnianymi uczennicami na seminarium obecni byli również rodzic - ojciec  Magdy Cieśli pan Andrzej Cieśla wraz z synem Piotrem Cieślą z kl. VI szk. podst. w Łabowej oraz mgr Danuta Binko - opiekunka i przygotowująca uczennice do konkursu. Uczniowie poza udziałem w seminarium mieli możliwość obserwować Słońce w miejscowym obserwatorium oraz  obejrzeli dwa seanse: "Zanieczyszczenie nieba światłem" oraz "Niebo nad Niepołomicami" w miejscowym planetarium. W przyszłym roku szkolnym Piotr Cieśla zamierza wziąć udział w kolejnej edycji konkursu. Zapraszamy również innych  uczniów do udziału w naszych astronomicznych zajęciach terenowych w Łabowej w przyszłym roku szkolnym oraz do wzięcia udziału w X edycji omawianego konkursu w Niepołomicach.