Dnia 21.05.2013 - drugi raz w obecnym roku szkolnym w godzinach wieczornych odbyły się obserwacje astronomiczne pod Krzyżem Jubileuszowym w Łabowej. Zajęcia są prowadzone przez mgr Danutę Binko w ramach kółka geograficznego. Na zajęciach obecny był również nasz stały gość pan Wojciech Binko - członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, który udostępnia nam swój teleskop i udziela fachowych wskazówek przy obserwacjach. Głównym celem tego spotkania było przygotowanie uczennicy Karoliny Zielińskiejz kl. IIIc do finału IX Małopolskiego konkursu na referat z astronomii i astronautyki dla gimnazjalistów w Niepołomicach. Karolina została poinstruowana jak dokonywać pomiarów pomiędzy obiektami na niebie metodą dłoni i samodzielnie wykonała dwa takie pomiary. Poza Karoliną na zajęciach obecnych było 15-tu uczniów: z kl. IIIc - Krzysztof Kubisz, Jarosław Dutka, Karolina Zielińska, Anita Kucia, Lidia Czajka, z kl. IIIa - Maksymilian Bienias, Dariusz Nieć, Adam Zieliński, z kl. IIIb - Gabriela Świgut, Magdalena Cieśla, z kl. IIa - Szymon Dobosz, Aleksandra Świgut, z kl. IIb - Anna Harnik, z kl. IIc - Piotr Nosal, z kl. VI szk. podst. - Piotr Cieśla. Główne obiekty obserwowane przez teleskop to Księżyc i Saturn. W trakcie zajęć mieliśmy możliwość ogrzać się przy ognisku, które przygotowali dla nas - Maksymilian Bienias, Dariusz Nieć i Adam Zieliński.