Sztandar gimnazjum wyhaftowały siostry ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z Wielogłów k/Nowego Sącza. Uszyty został z rypsu w kolorach narodowych. Na stronie białej widnieje nazwa szkoły oraz wizerunek Papieża, obok widnieją herby papieskie oraz herb Łabowej. Na czerwonej stronie pośrodku jest srebrny orzeł w koronie, u góry słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: Polsko, Ojczyzno moja, u dołu napis: A.D. 16. X. 2000. Sztandar ufundowany został przez Rodziców.