W dniu 7 marca 2013r siedemnastu członków SK LOP wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „EKO – Planeta” organizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Udział w konkursie polegał na rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy ekologicznej złożonego z 30 pytań oraz napisaniu wypowiedzi na temat „ Wskaż i opisz zagrożenia dla środowiska występujące w twoim regionie”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2013 roku. W konkursie wzięli udział:
1.    Lelito Krzysztof kl. I b
2.    Zaczek Karolina kl. I b
3.    Świgut Dominika kl. I b
4.    Świgut Aleksandra kl. II a
5.    Baran Marzena kl. II a
6.    Banach Konrad kl. II b
7.    Chlebek Agnieszka kl. II c
8.    Żywczak Małgorzata kl. II c
9.    Pasiut Dominika kl. II d
10.    Stanisz Anna kl. II d
11.     Trojan Klaudia kl. II d
12.     Chlebek Michał kl. III a
13.     Kachniarz Joanna kl. III a
14.     Wójsik Marcin kl. III a
15.     Florek Łukasz kl. III b
16.     Lelito Sylwia kl. III b
17.     Świgut Gabriela kl. III b